Aktivní komunikace se zaměstnavateli pomáhá posilovat zaměstnanost zejména v obcích

Nezaměstnanost v České republice je dlouhodobě nejnižší v rámci celé EU. Zaměstnavatelé nabízejí prostřednictvím Úřadu práce ČR (ÚP ČR) více volných pracovních míst, než je evidovaných uchazečů o zaměstnání.
 
Přitom pětinu z nich tvoří ti, kteří jsou bez práce déle než rok. Přesněji řečeno – 20,8 %, tedy 44 828. Právě pro tuto skupinu nezaměstnaných je určen projekt s názvem „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“ (PDU), který je spolufinancován z ESF v rámciOperačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu. Dosud do něj vstoupilo přes 4 500 lidí. Projekt realizuje Úřad práce ČR v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.
 
Jeho důležitou součástí je aktivní spolupráce ÚP ČR s regionálními zaměstnavateli, a to na bázi osobního kontaktu. Díky tomu mají specialisté ÚP ČR údaje o volných místech ve firmách a požadavcích na potenciální zaměstnance. V návaznosti na tyto informace mohou vytipovat ty nejvhodnější uchazeče, případně je adekvátně připravit, např. v rámci rekvalifikace. A to není zdaleka vše. ÚP ČR uzpůsobí každému zaměstnavateli portfolio služeb na míru. A v případě jeho zájmu uspořádá i výběrové řízení buď ve vlastních prostorách, nebo přímo ve firmě. Cílem je spárovat co nejvíce volných míst a (zejména) dlouhodobě evidovaných uchazečů. Pokud dá zaměstnavatel takovému člověku šanci, může získat loajálního, a tolik potřebného zaměstnance, a navíc i příspěvek na dotované pracovní místo. Konkrétně se jedná o společensky účelná pracovní
místa a veřejně prospěšné práce. Ve druhém případě navazuje ÚP ČR na dlouhodobou a osvědčenou spolupráci s obcemi a městy.
 
„Snižování dlouhodobé nezaměstnanosti patří mezi priority Úřadu práce ČR, a to hlavně prostřednictvím „vlajkové lodě“ – veřejně prospěšných prací. Pokračujeme proto v aktivním přístupu k zaměstnavatelům a ve vyhledávání pracovních příležitostí právě pro klienty, kteří mají ztížený přístup na trh práce,“ uvádí generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.
 
Všechny aktivity projektu určené jeho účastníkům, jsou založeny zejména na individuálním přístupu. Přestože jejich podíl dlouhodobě nezaměstnaných v evidenci ÚP ČR meziročně klesá, stále jde o početnou skupinu klientů, které úřad věnuje zvýšenou péči. Jde o lidi, u kterých dochází většinou ke kumulaci hned několika handicapů, včetně opakované nezaměstnanosti. Jejich uplatnění na trhu práce je obtížné.
 
PDU proto nabízí celou řadu činností s cílem zvýšit zaměstnatelnost této slupiny uchazečů. Účastníci mají možnost opakovaného individuálního poradenství kdykoli v průběhu projektu. Absolvují proškolení v oblasti finanční gramotnosti, komunikačních dovedností a pracovního práva. Naučí se, jak se mají prezentovat, orientovat na pracovním trhu a v neposlední řadě jak nejefektivněji hledat zaměstnání. ÚP ČR se je snaží umisťovat nejen na dotovaná místa, ale také přímo na volném trhu práce. Cílem je obnovit pracovní návyky a podporovat prostupné zaměstnávání a klientům tak pomoci k tomu, aby získali stálou práci.
 
Do projektu dosud vstoupilo přes 4 500 lidí. Prozatím 250 z nich získalo práci, nejčastěji v Ústeckém, Moravskoslezském a Jihomoravském kraji. Pracují v úklidu, jako pomocníci ve výrobě, na farmách nebo třeba v administrativě. Další se pak účastní rekvalifikací. Mnohdy si doplňují či získávají novou kvalifikaci jako strážní, v oblasti obsluhy osobního počítače nebo jako pracovníci v osobních službách.
 
 
 
  • Zdroj: Úřad práce ČR