Kabinet dovládne bez penzijní reformy i zvýšení důchodového věku, prohlásila ministryně financí Alena Schillerová.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) prohlásila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi, že tato vláda důchodovou reformu neprovede a ani nenavrhne zvýšení věku odchodu do důchodu. Předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová a hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek vystoupil v tomto pořadu s tvrzením, že současná situace není dlouhodobě udržitelná, což se ví již deset let a každá vláda, která zde byla, řešení této situace zatím jen odkládala.

Podle Evy Zamrazilové je nejdůležitější zvýšení odchodu věku do důchodu. Představovala by si, že lidé narození v 80. letech by odcházeli v 66 a lidé o dekádu mladší až v 67 letech. Zároveň na televizní obrazovce uvedla, že se lidé nejen dožívají vyššího věku, ale jsou i déle zdraví a schopní pracovat. Podle ní by posun penzijního věku v prvních dvaceti letech vyřešil asi polovinu problému a do roku 2060 asi třetinu. Zároveň k tomu dodala, že by to velmi usnadnilo další kroky ohledně důchodové reformy.

Na to reagovala ministryně financí Alena Schillerová s tím, že tato vláda se již pozdějšími důchody zabývat nebude, neboť tato debata je uzavřena a současná vláda se k tomu nebude vracet.

V pořadu Václava Moravce dále zaznělo, že důchodovou reformou se zabývala Komise pro spravedlivé důchody a na začátku ledna představila tři varianty. Pro Alenu Schillerovou, jak sama podotkla, byly zklamáním. Především proto, že vůbec neřeší zdroje, a tedy ani udržitelnost systému.

S tím souhlasila i ekonomka Eva Zamrazilová, která komisi vytýká, že nepovažovala udržitelnost za hlavní téma. Podle ní by úsporná varianta přinesla velmi mírné zvýšení udržitelnosti. Ocenila pouze návrh na rozdělení prvního pilíře. Vznikl by tak nultý, v němž by byly minimální penze stejné pro všechny, a první by zůstal plně zásluhový.

Ekonom David Marek k tomu prohlásil, že po dvaceti letech debat všichni vědí, že problém je v nedostatku příjmů a možnosti jeho řešení jsou jasné: zvýšení věku odchodu do penze, zvýšení sociálního pojištění nebo vpuštění soukromých peněz do třetího pilíře systému. Přičemž ovšem zdůraznil, že rozhodnutí o tom, které řešení nebo jaká jejich kombinace se zvolí, je politické a mělo by být přijato co nejdříve. Kritizoval, že se to nestalo už dávno a že jsme promarnili celou generaci.

Ekonomka Eva Zamrazilová dále uvedla, že se jí líbily dřívější návrhy na povinný vstup do třetího pilíře soukromého spoření při nástupu do prvního zaměstnání s tím, že lidé by se z něj pak dobrovolně mohli stáhnout.

Alena Schillerová dále prohlásila, že na jaře loňského roku prosadila ve vládě, ať Česká republika požádá OECD, jako expertní nezávislou světovou organizaci, ať pro Českou republiku zpracuje návrh penzijní reformy. Zároveň k tomu dodala, že návrh OECD by měl být hotov v červenci.

Podle Evy Zamrazilové, která byla členkou důchodové komise OECD řadu let, jsou doporučení pro Českou republiku jasná už nyní, protože organizace je vydává stále stejná. Podle ní budou chtít zvýšit věk odchodu do důchodu, což České republice doporučují už deset let. Dále budou chtít zkrátit rodičovskou dovolenou, kterou má ČR nejdelší na světě. Zároveň budou chtít posílit roli třetího pilíře. Pokud by mělo dojít k daňovým změnám, pak OECD dlouhodobě doporučuje snížit zdanění práce.

Debata se poté dotkla také o otázky důchodového účtu, který loni opět skončil v přebytku.

Ekonom David Marek v této souvislosti uvedl, že vývoj důchodového účtu je silně cyklický. Pokud ekonomika a zejména mzdy rostou solidním sedmiprocentním tempem, potom i příjmy v důchodovém systému rostou takto rychle.

Na to navázala Eva Zamrazilová s tím, že přebytek důchodového účtu by nás neměl ukolébat, protože v současné době se Česká republika nalézá v nejlepší demografické situaci v novodobé historii naší republiky. Přičemž k tomu dodala, že silné ročníky narozené v sedmdesátých letech jsou na vrcholu kariéry a mají největší příjmy. Proto přebytek ještě pár let bude. Potom se, podle ní, situace zase rychle otočí, až tyto silné ročníky budou postupně odcházet do důchodu.

V tomto pořadu zazněly argumenty, které zaznívají již řadu let. Celkově byl pořad koncipován tak, aby vyzněl ve prospěch důchodové reformy, kterou si někteří čeští ekonomové představují tak, že se posune věk odchodu do důchodu do pozdějších let. Nicméně, v této souvislosti bych připomněl samotná slova ekonoma Davida Marka, které řekl z televizní obrazovky, že jde o politické rozhodnutí. V tomto duchu také ministryně financí Alena Schillerová v podstatě zopakovala, že vláda otázku pozdějšího odchodu do důchodu již uzavřela a vrátí se k ní nová vláda v roce 2024, kdy bude, podle statistických údajů, známo, jak se prodlužuje lidský věk a jaká také bude situace českých občanů po jejich ekonomické, ale i zdravotní stránce.

  • Autor: Miroslav Svoboda