Aktualizovaná příručka „Daňové otázky elektromobility“

Svaz průmyslu a dopravy ČR aktualizoval oblíbenou příručku „Daňové otázky elektromobility“, po roce a půl od prvního vydání z dubna 2020. Za tuto dobu byla například definitivně do legislativy zapracována tzv. referenční cena elektřiny pro dobíjení vozů s elektrickým pohonem. Věříme, že firmy a uživatelé elektromobilů ocení přehled prověřených postupů a doporučení a usnadní jim to jejich využívání.

Čerpání elektrické energie prostřednictvím dobíječek do aut je rostoucí fenomén, na kterou v minulosti nebyl systém vykazování z pohledu evidence státu či z pohledu daní připraven. Díky aktivitě Svazu průmyslu, členským organizacím (např. AutoSAP) a členským firmám se podařila opatření zmíněná v prvním vydání příručky realizovat, a to ve spolupráci se státními institucemi, například Ministerstvem financí ČR, Finanční správou, Ministerstvem průmyslu a obchodu či Ministerstvem práce a sociálních věcí.

prirucka elektro titul

Všem zmíněným děkujeme, protože díky jejich práci se podařilo lépe připravit českou ekonomiku, tedy výrobce a spotřebitele, na zavádění elektromobility.

V příručce firmy najdou informace o možnostech využití tzv. referenční ceny elektřiny při dobíjení soukromého i služebního bez či nízkoemisního vozu a také například návod, jak přistoupit k daňové uznatelnosti nákladů na dobíjení vozidel. Dále se příručka věnuje doporučeným daňovým režimům pro použití dobíječky (wallboxu) v různých situacích, či příkladům odepisování majetku týkajícího se dobíjení.

V příručce jsou doplněny informace o možnosti podpory, která se nabízí ze strany státu. Uvádíme také některé frekventované otázky a odpovědi související s dobíjecími místy (například rozdíly mezi veřejnou a neveřejnou dobíjecí stanicí).

Aktualizovaná příručka k prosinci 2021 je ke stažení zde.

Vladimír Štípek