Americká cla na dovoz oceli a hliníku ohrožují české oceláře

Americký prezident Donald Trump oznámil uvalení cel na dovoz oceli a hliníku. Výjimku přiznává Kanadě a Mexiku, Austrálie a další státy prý mohou následovat. Cla na dovoz oceli by dosahovaly 25 procent, na import hliníku deset procent. Svaz průmyslu a dopravy upozorňuje na dopady na české podniky.

Jde o krok americké vlády, založený na dodatku 232 amerického zákona „Trade Expansion Act“ z roku 1962. Ten umožňuje uplatnit dovozní cla na jakýkoli produkt, pokud šetření shledalo negativní vliv na národní bezpečnost USA.

„Navrhovaná celní opatření mohou ve střednědobém horizontu zpomalit pokračující liberalizaci světového obchodu. Především velcí producenti budou chtít přesměrovat část svého světového exportu oceli a hliníku na evropský trh. V tom shledáváme riziko pro naše výrobce. Dopady však budou i přímo na náš export do USA,“ říká Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Opatření ohrožuje hlavně české oceláře. České ocelové výrobky dodané do USA v roce 2017 dosahují hodnoty bezmála 200 mil. USD. Jde například o železné a ocelové trouby a profily,“ doplňuje Lukáš Martin, ředitel Sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropská komise by měla postupovat opatrně
Je důležité, aby Evropská komise ve své reakci na toto opatření postupovala adekvátně, ale zároveň přiměřeně, aby nedošlo ke zbytečnému vyhrocení problému. Komise by se určitě měla zabývat otázkou, zda jsou uvedené restrikce v souladu s pravidly WTO. Nová obchodní válka není v zájmu žádné země. Evropská unie se snaží prosadit, aby byla jako strategický partner z opatření vyjmuta. Taková výjimka je ale jen částečným řešením, neboť neřeší podstatu problému a přetlak na evropském trhu stejně vznikne. EU čelí stejným dumpingovým dovozům jako USA.

Konfederace evropského podnikání BusinessEurope zdůrazňuje, že většina deficitu, který USA s EU mají, je důsledkem evropských investic v USA, nikoli tedy důsledkem přímého exportu na americký trh. Cla na dovoz určitých výrobků z oceli do USA nejsou nic nového, ochrana ocelářského průmyslu má v USA dlouhodobou tradici. Nové restrikce jsou však plošné a nejsou zaměřeny jen na ty země, které mají nadbytek kapacity a ocel, hliník a ocelové výrobky často prodávají na světovém trhu za dumpingové ceny.

Evropská unie a USA jsou strategičtí partneři v otázkách bezpečnosti, jejich vzájemný obchod tvoří přibližně polovinu toho světového. Vzájemná provázanost a úroveň standardů je tak vysoká, že argumentace národní bezpečností v této obchodní relaci podle nás nedává smysl. Svou snahu o férový mezinárodní obchod bychom měli naopak koordinovat.

Tereza Řezníčková
kategorie Obchodní politika