Stanovisko SP ČR k zákonu o obchodních korporacích

SP ČR považuje předložení této novely za předčasné a navrhuje, aby předkladatel vzal předkládaný legislativní návrh zpět, vyvolal veřejnou diskuzi a na základě výsledků této diskuze předložil koncepční změnu zákona o obchodních korporacích. Více ve stanovisku.