Stanovisko ke karenční době

SP ČR odmítá navrhované zrušení karenční doby. Důvody k navrhovanému zrušení jsou následující:

  1. vedlo by k opětovnému zneužívání dočasné pracovní neschopnosti („DPN“)
  2. zejména za současné situace na trhu práce by negativně postihlo jiné zaměstnance a zcela pomíjí existující benefity poskytované mnoha zaměstnavateli
  3. i přes navržené snížení pojistného odváděného zaměstnavatelem by přineslo zaměstnavatelům zvýšené náklady
    Více naleznete ve Stanovisku SP ČR.