Odboráři Kauflandu jednali s vedením o nedostatku personálu

Nedostatku personálu na filiálkách obchodního řetězce řešila toto úterý z vlastní iniciativy základní organizace Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Kaufland ČR v.o.s. s vedením společnosti.

Vedoucím pracovníkům Kauflandu odboráři sdělili konkrétní informace o stavu, ve kterém se v současné době nachází obchodní jednotky společnosti a o dopadech nedostatku pracovníků na zaměstnance. Výsledkem náročného jednání byla dohoda o konceptu personálního zajištění prodeje, na kterém se budou podílet obě strany, a to neprodleně. Jeho součástí budou i podmínky za jakých bude možné zaměstnávat v provoze brigádníky.

Jednání se za odbory zúčastnila předsedkyně ZO Kaufland ČR Marcela Jelínková, zástupci odborových úseků a předseda Nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Alexander Štěpánek.