Americká cla na ocel a hliník

Výjimka pro EU, platná do konce května vypršela, trvalou se vyjednat nepodařilo. Evropská ocel a hliník budou zatíženy clem 25, respektive 10 %, a to od 1. června. Nezvrátila to ani intenzivní jednání představitelů významných členských států EU a zástupců EK, kterým se nepovedlo přesvědčit administrativu Donalda Trumpa ke změně postoje.

„Je to velká rána pro liberalizaci světového obchodu! Pevně věřím, že se v dohledné době podaří vrátit k jednání, a především zabránit eskalaci tohoto obchodního sporu,“ komentuje situaci Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Partnerství mezi USA a EU je v dnešní mezinárodně turbulentní době důležité. Nesystémově zavádění bariér, které se opírají o americkou legislativu z 60. let a o výjimku postavenou na ochraně národní bezpečnosti, je z našeho pohledu velkou ranou pro liberalizaci světového obchodu.

Svaz podporuje pozici EU, která prosazuje systém pravidel opírajících se o Světovou obchodní organizaci (WTO) a multilateralizmus obecně. Nebezpečným signálem možné eskalace je i americké šetření dle stejné legislativy zaměřené na automobilový průmysl. Zde je užití pojmu „národní bezpečnost“ již více než absurdní.

Protiopatření EU jsou navržena citlivě s ohledem na evropský průmysl a jeho dodavatelské řetězce a jejich aplikace je v této situaci opodstatněná, jakkoli částečně i symbolická. Dáváme tím jako Evropa najevo, že USA nemůže jednat zcela libovolně, ale zároveň nevysíláme signál k eskalaci do podoby rozsáhlé obchodní války.

Dopad na české firmy bude především přenesený v podobě zvýšeného přetlaku na světovém trhu s ocelí a hliníkem, kdy vzroste konkurenční tlak a snaha uplatnit na trhu EU zboží, které se nedoveze do USA. Přímý dopad pak bude hlavně na oceláře, kteří exportují do USA některé produkty, například bezešvé trubky, kolejnice apod. Často jde o výrobky s vysokou přidanou hodnotou a některé se v USA ani nevyrábí.

Proti nárůstu dovozu a pokusům o dumping z dalších zemí se EU může bránit sadou nástrojů na ochranu obchodu, které nedávno modernizovala. V běhu je šetření na možné užití tzv. safeguardových opatření, která by v opodstatněném případě mohla omezit dovoz hliníku a oceli do EU clem, celní kvótou, anebo nastavením pevné kvóty. S těmito opatřeními musí ale EU nakládat citlivě, aby nepoškodila obchod s partnery, kteří jsou ve stejné situaci a mají na území EU své investice. Jedná se totiž o opatření plošná, jinak by nebyla slučitelná s pravidly WTO.

Gbelec Ondřej
kategorie Obchodní politika