Anketa: Výhled průmyslu do roku 2021

Zástupců našich kolektivních členů jsme se tentokrát zeptali: Co pozitivního a negativního očekáváte ve svém odvětví od roku 2021 a jaké trendy budou v roce 2021 nejvíce ovlivňovat život vašich firem?

ZDENĚK PETZL
VÝKONNÝ ŘEDITEL SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU

Automobilový průmysl je nadále svírán značnou nejistotou ohledně dalšího ekonomického vývoje, který je závislý především na úspěšném boji s pandemií Covid-19. Doufejme, že v nadcházejících měsících již nedojde k uzavírání ekonomik napříč EU, a tím k dalšímu tlaku na poptávku po nových vozidlech. Pro průmyslové firmy bude hlavní výzvou schopnost zachovat objem investic do výzkumu a inovací a jejich prostřednictvím udržet svou konkurenceschopnost na evropském i globálním trhu. Proto jako klíčové vnímám zajištění administrativně efektivního přístupu k dostatečnému objemu prostředků z připravovaného Fondu obnovy EU. V roce 2021 pak očekávám další tlak na rozvoj elektromobility, především z důvodu očekávaného dalšího zpřísnění emisních požadavků. V Česku přitom tato problematika bohužel nemá a ani v příštím roce nebude mít takovou podporu, jakou by potřebovala. Hlavním úkolem zůstává urychlený rozvoj infrastruktury, bez níž budou čisté vozy na českých silnicích přibývat jen velmi pomalu.

JAN PROKŠ
ŘEDITEL ELEKTROTECHNICKÉ ASOCIACE

Je zřejmé, že onemocnění Covid-19 bude naše životy ovlivňovat i v roce 2021. V elektrotechnickém průmyslu příliš nepočítáme, že vše rychle vyřeší vakcína. Spíše sázíme na to, že s Covid-19 budeme muset umět žít dále. Již rok 2020 ukázal, že krizi velmi dobře ustojí – respektive jí ani neprožívají – ty firmy, které prošly nebo procházejí digitální transformací, uvědomují si důležitost Průmyslu 4.0, ve svém „slovníku“ mají zdomácnělé termíny, jako jsou rozšířená realita, virtuální realita, digitální dvojče, blockchain, datové sklady a tak dále. Vítězi jsou – a i nadále budou – společnosti, které mají kvalitně zpracované procesy, opravdu je dodržují a umí pružně reagovat na změnu vnějších podmínek. Perspektivní obory, o které se může náš průmysl opřít, jsou automatizace, robotika, průmyslová elektronika, samozřejmě ICT, ale mnoho digitálního vývoje se odehrává i ve zdánlivě konzervativních oborech jako jsou energetika nebo silnoproudá elektrotechnika. Významnou roli bude hrát stát, který zatím brutálně selhává v podpoře firem. Doufáme, že se v roce 2021 podaří přijmout takové legislativní normy, které všem pomohou překonat těžké časy.

MAREK NOVÁK
TAJEMNÍK ASOCIACE SKLÁŘSKÉHO A KERAMICKÉHO PRŮMYSLU ČR

Očekávání výrobců skla, keramiky a porcelánu jsou veliká. Náročný uplynulý rok přestálo odvětví se ctí. Nový rok přináší pro exportéry křehké krásy velká očekávání od vývoje globálního obchodu. Významná část výrobků ze skla a keramiky je ale určena také pro tuzemský trh (stavebnictví, automobilový a potravinářský průmysl, gastronomii), proto tuzemská poptávka, ekonomický vývoj a omezení obchodu přináší do plánů firem řadu neznámých. Malé sklárny čekají na uvolnění turistického ruchu v Evropě, který významně ovlivňuje jejich tržby. Čeští výrobci situaci flexibilně využili k digitalizaci svého obchodu a zdokonalují digitální prezentaci. V měnícím se světě stále hledají nová exportní teritoria, spolehlivé partnery a zlepšují stávající vazby. Značka českého skla a keramiky si stále, díky své vysoké kvalitě, drží dobré jméno u nás i ve světě a hledá kvalifikované pracovníky, díky kterým se firmy nebudou muset bát o svoji budoucnost.

RICHARD VIDLIČKA
ŘEDITEL ČESKÉHO SVAZU ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE

Rok 2021 bude pro energetiku plný změn a bude náročný pro všechny účastníky energetického trhu. V Česku očekáváme schválení novel klíčových zákonů, s revizemi důležitých směrnic přijde také Evropská komise. K zásadním událostem řadím schvalování podoby a následné vypsání tendru na výstavbu nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany. Velký dopad na další vývoj v energetice bude mít spuštění Modernizačního fondu. Osud klasické energetiky předurčí stanovení definitivního horizontu pro odchod od těžby uhlí v Česku. Jako ekonomicky negativní můžeme hodnotit dopad ceny emisních povolenek a očekávané změny v této oblasti. V té souvislosti bude významná také debata o transformaci teplárenství a budoucím zajištění centrálního zásobování českých domácností teplem. Čeká nás definice kroků reagujících na růst poptávky po čisté mobilitě, další rozvoj obnovitelných zdrojů energie a s tím související opatření v přenosových a distribučních elektrických sítích. Věřím, že česká energetika je na tyto změny a výzvy dobře připravena

JAKUB DVOŘÁČEK
ŘEDITEL ASOCIACE INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

Vzhledem k celosvětově probíhající pandemií SARS-CoV-2 bude rok 2021 pro inovativní farmaceutické společnosti klíčový. Nejdůležitější výzvy nadcházejícího roku budou z mého pohledu dvě. První z nich je zastavení šíření koronaviru pomocí účinných, bezpečných a kvalitních očkovacích látek. Rok 2021 ukáže, zda průmysl dokáže plnit svou roli a ochrání populaci. Budou to totiž právě vakcíny proti Covid-19, které nám umožní vrátit se zpátky do normálního života bez neustálých lockdownů a nastartovat koronavirem ochromenou ekonomiku. Druhou výzvou bude pomoc pacientům s onkologickými, kardiologickými a dalšími nemocemi, které s koronavirem nesouvisejí a jsou v dnešní době zdánlivě opomíjeny. V příštím roce očekáváme, že na trh vstoupí nové inovativní přípravky, které pomohou pacientům prodloužit život a zvýšit jeho kvalitu.

Článek vyšel v časopisu Svazu průmyslu Spektrum 1Q/2021. Celé číslo čtěte zde.

kategorie Rozhovory