Přednost při očkování budou mít i klienti a zaměstnanci sociálních služeb

Vláda na svém jednání ve středu 13. ledna 2021 projednala Metodický pokyn pro očkovací kampaň (Plán provedení). Ministerstvu práce a sociálních věcí se během jeho přípravy podařilo u Ministerstva zdravotnictví uplatnit většinu připomínek.
 
Plán tak nyní počítá i s přednostní vakcinací nejohroženějších skupin. V první fázi tak bude zahájeno očkování klientů domovů pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením a klientů odlehčovacích pobytových služeb. Kromě toho budou očkováni také zaměstnanci těchto služeb, kteří jsou s klienty v přímém kontaktu. V součtu se jedná o více jak 100 tisíc lidí. Ve druhé fázi pak bude zajištěno očkování pro další zaměstnance v sociální oblasti.
 
Ministerstvo zdravotnictví připravilo tento „plán“ s jediným cílem, a to ochránit obyvatele ČR a omezit další šíření nákazy v populaci. Postupy jsou nastavené tak, aby bylo možné dosáhnout v co nejkratším čase co možná nejvyšší proočkovanosti populace.
 
Plán počítá s přednostní vakcinací nejrizikovějších skupin. Mezi ty patří i klienti a zaměstnanci sociálních služeb.
 
V první fázi (Fáze IA) bude zajištěno očkování pro klienty a pro zaměstnance v přímém kontaktu s klienty domovů pro seniory, se zvláštním režimem, pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě.
 
Od února (Fáze IB) bude pokračovat očkování pro zaměstnance všech sociálních služeb v přímém kontaktu s klienty, sociální pracovníky na obecních úřadech, pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), zaměstnance zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), dále pro sociální pracovníky úřadů provádějící sociální šetření pro příspěvek na péči, a v neposlední řadě i pro lékaře posudkové služby.

Pro rezervaci termínů bude pro zájemce o očkování zřízen Centrální rezervační systém (CRS) jako elektronický nástroj celorepublikového řízení očkování proti onemocnění COVID-19. Ve fázi IA se klienti a pracovníci domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovacích služeb v pobytové formě registrovat nemusí.
 
Ministerstvo práce a sociálních věcí bude poskytovat veškerou součinnost všem zainteresovaným subjektům a krajským koordinátorům při zajištění očkování prioritních skupin a zajištění očkování v zařízeních sociální péče.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí