OS KOVO podporuje požadavky školských odborů na spravedlivé platy

Dopis předsedy OS KOVO Jaroslava Součka ministru školství Robertu Plagovi.
______________________________

Odborový svaz KOVO (OS KOVO) plně podporuje oprávněné požadavky zaměstnanců ve školství na spravedlivé navýšení platů. Zaměstnanci v nich prostřednictvím Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS školství) protestují proti Vašim nepochopitelným krokům, kterými jste porušil závazek vlády, navýšit v roce 2021 platy učitelů o 9 %.
 
Společně s našimi kolegy ze školství ale i s nejširší veřejností s obavami sledujeme Vaše bezprecedentní jednání, při kterém nerespektujete sociální dialog. Vládě jste předložil svoji vlastní verzi návrhu zvyšování platů, která zaměstnance poškozuje. Došlo k tomu bez jednání s odbory, zaměstnavateli a s Unií školských asociací ČR – CZESHA a bez respektu k jejich návrhům v připomínkovém řízení.
 
Vaše rozhodnutí zvýšit tarify učitelům o 4 % a zbytek ponechat jako nadtarifní složku platu je zklamáním nejen pro učitele, ale pro všechny, kteří oceňují jejich záslužnou a těžkou práci v době koronavirové pandemie. Na nepedagogické pracovníky jste přitom zcela zapomněl.
 
Politici by zvlášť v dnešní době, kdy společnost je stižená nebezpečnou pandemií, měli podpořit ty, kteří bojují v první linii. Zaměstnanci ve školství mezi takové bezpochyby patří. Spravedlivé ocenění jejich práce je samozřejmostí. Vaši snahu obejít sociální dialog a ušetřit na nesprávném místě, považuje OS KOVO za nepřijatelnou a pro zaměstnance ve školství urážející.
 
Jaroslav Souček
předseda Odborového svazu KOVO
 
 
  • Zdroj: Odborový svaz KOVO