Antivirus C prošel sněmovnou, odbory s ním spokojené nejsou

Návrh zákona, kterým se rozšiřuje program podpory zaměstnanosti Antivirus o třetí část, tzv. Antivirus C, byl v pátek 29. května schválen Poslaneckou sněmovnou.
 
Vládní opatření předpokládá, že by zaměstnavatelům s maximálně padesáti zaměstnanci byly odpuštěny platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za červen, červenec a srpen letošního roku.
 
Odbory se zákonem nesouhlasí, obávají se, že to odčerpá finanční prostředky určené na důchody, podpory v nezaměstnanosti a nemocenské dávky. Kritizují také skutečnost, že podporu mohou získat i podniky, které žádné problémy nemají a k prokazatelnému snížení poptávky po jejich výrobcích či službách nedošlo. Návrh totiž umožní odpuštění plateb i těm podnikům, jejichž výkonnost krize neovlivnila.
 
„Odbory od počátku nechtěly, aby vláda sanovala aktuální likviditu firem odpuštěním či odložením plateb sociálního pojištění, které firmy odvádí za zaměstnance. Tyto peníze budou okamžitě chybět v položkách, ze kterých jsou vypláceny mimo jiné podpory v nezaměstnanosti, nemocenské dávky, ošetřovné, mateřská, důchody. Chceme, aby vláda firmám pomohla tlakem na banky, které by měly nést část rizika a úvěrovat v této situaci firmy za nízký úrok,“ uvedl předseda OS KOVO Jaroslav Souček po zasedání tripartity. „Navíc se nebude testovat, zda firmám poklesl odbyt o 30 % a další podmínky, o kterých se uvažovalo. Pokud se nebude testovat, zásadně to sníží vládní a ministerskou administrativu. Na druhou stranu o to budou moci požádat i firmy, které v období pandemie vyráběly naplno a mají větší zisky než před
koronavirem,“ dodal předseda největšího odborového svazu.
 
Žadatelé nesmějí propouštět ani snižovat mzdy
Pro odpuštění plateb musí zaměstnavatel splnit kromě maximálního počtu zaměstnanců několik dalších podmínek. V první řadě nesmí významně propouštět nebo snižovat mzdy.
 
„Podmínka nepropouštění je nastavena tak, že počet zaměstnanců oprávněného zaměstnavatele musí činit v posledním dni kalendářního měsíc alespoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020. Úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců za kalendářní měsíc musí činit alespoň 90 % procent úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020. Takové je nastavení pro splnění podmínky, tedy nesnižování mezd, neboli mzdy lze v úhrnu snížit maximálně o 10 %, “upřesnila Ing. Alena Paukrtová, specialista-ekonom OS KOVO.
„Kromě těchto hlavních podmínek musí zaměstnavatel mimo jiné prokázat, že odvedl pojištění, které jsou ze svých mezd povinni platit zaměstnanci. Prominout platby také není možné zaměstnavateli, který už čerpá jiné prostředky z programu Antivirus. Zaměstnavatel
také musí být daňovým rezidentem v ČR, popřípadě v jiném státě EU či Evropského hospodářského prostoru (pokud dosáhl většiny svých
relevantních příjmů ze zdrojů na území ČR),“ zdůraznila ekonomka. Vejde-li vládní návrh v platnost, bude jej moci využít přibližně pětina zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci jsou sdruženi v OS KOVO.
 
  • Zdroj: OS KOVO, Kovák