Asociace samostatných odborů odmítá úplný lockdown, neboť by byl kontraproduktivní, a velice by poškodil naši ekonomiku!

Jaký je názor Asociace samostatných odborů na opatření, která v rámci nouzového stavu vláda vyhlásila od 1. března, a to na nadcházející tři týdny??

Na jednání politických stran, zaměstnavatelů a odborů s vládou, které se uskutečnilo ve středu 24. března, naše Asociace samostatných odborů doporučovala vládě přijetí několika opatření. Zde musím poznamenat, že to, co vláda přijala, se do značné míry kryje s tím, co jsme navrhovali. Ale pro informaci našich čtenářů chci dodat, že za prvé jsme navrhovali, aby vláda omezila vycházení z místa bydliště na vzdálenost 15 kilometrů. Jsme totiž toho názoru, že policisté v dnešní době si mohou ve svém mobilu či notebooku najít příslušnou aplikaci a zjistit, že dotyčná kontrolovaná osoba překročila perimetr zorného pole od svého bydliště. Skutečnost, že vláda nakonec rozhodla, že občané se mohou pohybovat na území obce, nám samozřejmě nevadí.

Druhým opatřením, které jsme navrhovali, bylo, aby byly otevřeny malé obchody, jelikož by se tím rozředil nápor na obchodní centra ve městech, kam občané na nákupy dojíždějí. Navíc, ekonomicky vzato, tyto malé obchody by neměly takový propad tržeb, jako je tomu, když jsou uzavřené.

Za třetí jsme vládě navrhovali, aby zvážila možnost, aby žáci základních škol a studenti středních a vysokých škol od září a října opakovali školní rok 2020/2021. Podle našeho názoru je to potřebné z toho důvodu, aby se problémy s distanční výukou nakonec neprojevily ve snížení úrovně vzdělanosti našich dětí a mládeže. Myslíme, si, že by se nic nestalo, kdyby žáci a studenti celý ročník opakovali. Podle nás to stojí za úvahu.

Za čtvrté jsme navrhovali, aby vláda stanovila a nechala v Parlamentu odhlasovat, že všichni zaměstnanci, kteří jsou v karanténě, budou dostávat 100 procent své mzdy. Zároveň chci říci, že jsem velice nespokojen s tím, že v Poslanecké sněmovně a v Senátu bylo odhlasováno 1000 Kč pro OSVČ, zatímco navrhovaných 370 Kč zaměstnancům, jako příspěvek k 60 procentům jejich nemocenské, v Poslanecké sněmovně nakonec neprošel. Vždyť těmto zaměstnancům, když jsou v karanténě, chybí peníze z jejich mzdy. Proto jsem také v sobotu 27. února o tomto problému jednal s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, kdy jsme se oba shodli, že by zaměstnanci měli k nemocenské dostat příplatek 400 korun. Při této příležitosti jsem vicepremiérovi Karlovi Havlíčkovi rovněž navrhl, že když se od pondělí zavřou mateřské školky a žáci prvního stupně také nebudou chodit do školy, tak aby ti, kteří zůstanou doma, a budou se starat o své děti, aby měli také příplatek, a to do výše 100 procent jejich mzdy. Dnes totiž dostávají ošetřovné na člena rodiny jen do výše 70 % jejich mzdy. Myslíme si, že zaměstnanci by na těchto opatřeních neměli tratit.

Vláda vyzývá občany k dodržování těchto opatření. Co byste jim doporučil vy, osobně?

Ano, hovořím za naši odborovou centrálu. Jsme jednoznačně pro to, aby se všechna stanovená opatření u nás dodržovala. Chci k tomu poznamenat, že v případě těch podnikatelů či OSVČ, kteří tato opatření nebudou dodržovat a budou je nadále porušovat, jsme proto, aby byli přísně potrestáni. Pro řadu z nich udělované pokuty asi nic moc neznamenají. Proto by měli přijít i o svoji živnost. Byl by to příkladný způsob jejich potrestání, protože nedodržují nařízená vládní opatření. Mnozí další by to pochopili a určitě by tato nařízení již dodržovali.

Na pořadu dne je zachování zdraví a života našich spoluobčanů, ale i chodu hospodářství. Jakým způsobem by toho, podle vás, mělo být co nejdříve a nejlépe dosaženo?

Jsme toho názoru, že parametry schválených opatření by měly být velmi dobře vyvážené a efektivní. Vždyť jde o zachování zdraví a zejména života našich spoluobčanů. Máme již víc než 20.000 zemřelých. To je vysoké číslo, které je velmi varující. Na druhé straně otázka ochrany zdraví a života občanů musím být velmi dobře vyvážena s hospodářským životem naší země. Jde o to, aby hlavní hospodářská odvětví, to je průmysl, zemědělství a stavebnictví, nadále fungovala, a to za dodržování velice přísného testování zaměstnanců těchto firem a podniků.

Největším problémem, o němž se nyní nejvíce hovoří, je uzavření průmyslových podniků v rámci tzv. lockdownu. Má pravdu vláda, když zatím na to nepřistoupila?

Asociace samostatných odborů se k tvrdému lockdownu, to je úplnému zavření průmyslu, jednoznačně nekloní. Spíše ho, z ekonomických důvodů, odmítáme. Jenom chci upozornit, že nejen spousta podnikatelů, ale i mnoho zaměstnanců, se dnes dostává do existenčních problémů. V médiích neustále slyšíme, že podnikatelé trpí, ale přitom trpí i zaměstnanci. Když jsou v karanténě či když přišli o práci, tak se jim snižují jejich příjmy. Přitom někteří z nich si vzali hypotéky, aby získali byt pro svoji rodinu. Ti, ostatní, pro změnu, sice nemají hypotéky, ale na druhé straně mnozí z nich platí vysoké nájemné, které kvůli nedostatku bytů u nás, sice postupně, ale neustále roste a zvyšuje se. Řekl bych, že paradoxem dnešní doby je to, že podnikatel dostane dotaci Covid-nájemné, zatímco zaměstnanec nikoliv.

Jsme si samozřejmě vědomi, že hospodářství u nás musí fungovat, a to v souladu s opatřeními, které přijala vláda. Takže, jediným možným východiskem v dané situaci, než se obyvatelstvo proočkuje, je důsledné uplatnění testování ve firmách a podnicích. Jestliže by firmy, v důsledku lockdownu, vypadly z dodavatelsko-odběratelských vztahů, tak by se potom velice těžko vracely zpět, k původním odběratelům jejich výrobků či zboží. Mimochodem, viděli jsme to v českém zemědělství, když EU stanovila řadu sankcí na vývoz potravin, například do Ruska, neboť tyto sankce velice výrazně poškodily naše zemědělství. Pro naše zemědělce je nyní velice složité a těžké se vracet na ztracené trhy, které mezitím klidně obsadili jiní. Proto také znovu opakuji, že odmítáme úplný lockdown. Neuplatňoval se od loňského března, neměl by se uplatňovat ani nyní.

Jak to tedy vidíte s možným návratem do normálního života?

Pokud jde o řešení současné situace, zde bych rád použil slova největšího britského státníka Winstona Churchilla, volně parafrázuji: Musíme zvítězit! Myslím si, že my zvítězíme! Proto bych požádal všechny, aby nějaký čas ještě vydrželi a dokázali napnout všechny síly. Když k tomu připojíme i využití takových vědeckých metod, jako je očkování, jsme toho názoru, že za dva měsíce, a to si troufám tvrdit, bude naše republika z nejhoršího venku. Samozřejmě, že to na jaře neskončí, protože samotné očkování bude, podle různých odhadů, probíhat až do konce letošního roku. Avšak chci podotknout, když vše dodržíme, a společnost bude postupovat jednotně, dostaví se určitý úspěch, a to i v určité v ekonomické podobě. Víte, vyrovnání se s ekonomickými důsledky této pandemie se budou určitě táhnout i po celý příští rok. O tom jsem přesvědčen. Ale zároveň musím dodat, že očekávání některých lidí, že v tomto roce či v roce příštím, bude vše v normálu, tak tato jejich očekávání nejsou podložena realitou života. Vážení čtenáři, uvědomte si, že Česká republika v roce 2022 nebude tou Českou republikou, jako byla na počátku roku 2020, než vypukla pandemie covidu-19.