Běloruské aerolinie nesmějí do České republiky, projednala Bezpečnostní rada státu

Běloruské aerolinie Belavia budou mít pozastaven provoz v České republice. V reakci na nedělní vynucené přistání letadla společnosti Ryanair letícího na lince Atény–Vilnius v Minsku projednala tento krok na jednání ve středu 26. května 2021 Bezpečnostní rada státu.

Česká republika pozastaví provoz běloruských státních aerolinií Belavia na svém území. Stane se tak v tuto chvíli pátou zemí EU a sedmou celkově, která zareagovala na rozhodnutí Evropské rady zakázat v reakci na nedělní vynucené přistání letadla komerční linky společnosti Ryanair v Minsku a následné zatčení dvou cestujících – nezávislého běloruského novináře a jeho partnerky – provoz běloruských aerolinií na území členských států. Rozhodnutí projednala Bezpečnostní rada státu.

Dovolte, abych vás informoval o tom, že v reakci na vynucené přistání Ryanairu v Minsku o tomto víkendu a dále v návaznosti na doporučení Evropské rady rozhodla dnešní Bezpečnostní rada státu, že pozastavujeme provoz letecké společnosti Belavia v České republice, a to tak, že poslední let, který bude odbaven, je dnešní. Další let, který by měl přiletět, by byl let páteční. Ten už odbaven nebude, stejně jako let nedělní,“ uvedl vicepremiér Karel Havlíček.

Plně podporujeme Evropskou komisi, respektive Evropskou službu vnější akce, která nyní připravuje seznam sankčních opatření vůči vybraným fyzickým a právnickým osobám. Ten seznam by měl být v nejbližší době hotov tak, aby v červnu o něm mohli rozhodnout ministři zahraničí členských států Evropské unie,“ dodal ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek.

Bezpečnostní rada státu na svém jednání vzala také na vědomí také Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území ČR v roce 2020 (ve srovnání s rokem 2019), Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území ČR v roce 2020, Koncepci boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti pro rok 2021–2026 (včetně Vyhodnocení plnění Koncepce boje proti projevům extremismu a předsudečné nenávisti v roce 2020) a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2022.

Schválila rovněž akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti ČR na období let 2021 až 2025, Zprávu o stavu kybernetické bezpečnosti ČR za rok 2020 a také Vyhodnocení akčního plánu Auditu národní bezpečnosti za rok 2020 a vzala na vědomí Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030, Strategii vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu ČR do roku 2030 a Akční plán boje proti terorismu 2021.

Bezpečnostní rada státu projednala rovněž návrh kandidátů na funkci členů orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb ČR a vzala na vědomí také Výroční zprávu o kontrole vývozu vojenského materiálu, ručních zbraní pro civilní použití a zboží a technologií dvojího užití v ČR za rok 2020, Informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 202, materiál Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2022 a léta následující a Zprávu o činnosti Národního bezpečnostního úřadu za rok 2020.

Bezpečnostní rada státu schválila udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR pro rok 2021. Schválila i Změnu Plánu cvičení orgánů krizového řízení – upřesnění na léta 2021–2023, Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2020 a Plán práce Bezpečnostní rady státu na 2. pololetí 2021 s výhledem na 1. pololetí 2022.

Pro informaci byly na program jednání BRS předloženy Zpráva o stavu projektu Národní certifikační autorita, Zpráva o vývoji v oblasti civilní nouzové připravenosti státu v sedmi základních oblastech odolnosti NATO, Informace o stavu implementace Koncepce rozvoje Policie ČR do roku 2020 za rok 2020, Zpráva platformy CZ RAN o činnosti v oblasti radikalizace v ČR, Zpráva o činnosti Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky za rok 2020, Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2020, Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2020, Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2020, Zpráva o činnosti Výboru pro zpravodajskou činnost za rok 2020 a Zpráva o činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2020.