Bez plného fungování škol nelze plně obnovit fungování ekonomiky

Už od pondělí se do základních a středních škol vrátí žáci posledních ročníků. Po dvou měsících strávených domácí výukou se budou moci společně připravovat na přijímací zkoušky nebo maturity, zatím však v omezeném režimu. O dva týdny později se k nim přidají i děti na prvním stupni, ovšem pouze ty, které rodiče do školy pustí. Mnozí další studenti pak do lavic do konce školního roku zřejmě neusednou vůbec. Rychlejší otevírání škol pochopitelně nelze nadřadit nad ochranu zdraví dětí a pedagogů, bez plného fungování škol ale není možné stoprocentně obnovit ani fungování naší ekonomiky. Nejen to zaznělo ve čtvrtém dílu série on-line konferencí, v nichž členové představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR s pozvanými experty hledají cesty k restartu ekonomiky po koronavirové krizi.

Čtvrtý díl ze seriálu on-line konferencí Svazu průmyslu a dopravy ČR se zaměřil na vzdělávání v době koronavirové a po ní. Pozvání viceprezidentky Svazu průmyslu a dopravy ČR Mileny Jabůrkové přijali Jaromír Beran, ředitel Kanceláře ministra školství, mládeže a tělovýchovy, dále Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy, Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu, a Jan Louda, designér vzdělávacích programů IBM Česká republika.

Krize vyvolaná šířením nového typu koronaviru zastihla nejen nás v České republice nepřipravené a ukázala, jak málo je odolný vzdělávací systém. V probíhající distanční výuce na školách Svaz průmyslu pochopitelně spatřil mnoho pozitivních prvků. Učitelé i školy k problému přistoupili aktivně, byli nadšení i ochotní experimentovat. Viditelné byly ale i nedostatky zejména velké rozdíly v kvalitě, jakou školy zajišťovaly domácí vzdělávání, ať již jde o obsah, formu či potřebnou infrastrukturu. Do budoucna by tak České republice v tomto ohledu pomohlo, kdyby měla jasnou koncepci digitálního vzdělávání.

„O digitálním vzdělávání jsme vedli salónní diskuse už při přípravě strategie 2030. Současná zkušenost nám drsně ukázala, že e-vzdělávání by se mělo stát základní digitální službou, která je pro fungování ekonomiky stejně podstatná jako například elektronické bankovnictví,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR, která je zodpovědná za oblast školství.

Stát by měl v této souvislosti podpořit digitální vzdělávání samotných pedagogů, aby pak mohli digitální technologie využívat v běžné výuce. „Tento růst digitálních kompetencí bychom měli podpořit nějakou nabídkou systémového vzdělávání tak, aby učitelé měli možnost si ty technologie osvojit a integrovat je do běžné výuky,“ říká ředitel kanceláře ministra školství Jaromír Beran. 

Jan Louda, designér vzdělávacích programů IBM Česká republika, ale připomněl, že pro kvalitní digitální vzdělávání je nutné vytvořit na školách kvalitní podmínky. „Zaprvé, je potřeba, aby na to bylo i technické vybavení. Zadruhé, nemáme obsah v digitální podobě, na což já jsem narazil v několika školách, že byl problém. Protože to, že neměly věci v digitální podobě, je neskutečně zbrzdilo,“ vysvětluje Jan Louda.

Uzavření škol jako jedno z klíčových opatření obrany proti koronavirové pandemii vytvořilo zcela novou realitu. Ta se dotýká nejen otázek vlastního vzdělávání v takové době, ale i fungování rodin, podniků, institucí i našeho hospodářství obecně. Z průzkumu, který Svaz průmyslu provedl ještě na konci března mezi 340 firmami, vyplynulo, že víc než polovina podniků měla zaměstnance na home office nebo ošetřovném kvůli péči o děti. Bez plného fungování škol, fyzicky i v on-line režimu, přitom nelze plně obnovit ani fungování ekonomiky. Problémem mnohých zaměstnavatelů totiž je, že lidé pracující z domova nezvládají sladit pracovní výkon s podporou vzdělávání svých dětí.

„Ve Svazu průmyslu velmi pozorně sledujeme harmonogram a podmínky otevírání škol a také doporučení vydaná ministerstvem školství. Velmi dobře chápeme, že nelze nadřadit rychlé otevření škol nad ochranu zdraví dětí a pedagogických pracovníků, že je důležitá důvěra a motivace rodičů děti do školy posílat. Podobné problémy totiž řešíme v postupném otevírání našich provozů. Jsme však přesvědčeni, že jsme schopni navrhnout kroky, které by bezpečné otevírání škol podpořily,“ říká Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu má proto několik doporučení, která by bezpečnému otevírání škol mohla pomoci. „Jde například o kombinaci on-line spojení učitele se třídou. Právě učitelé často spadají do skupiny lidí, která je novým typem koronaviru nejvíce ohrožená. On-line spojením se žáky by se tomuto riziku předešlo a zároveň by dětem nechyběl vychovatelský dohled. Systém ošetřovného musí být jednoduchý, přehledný a nesmí demotivovat rodiče od návratu do práce. Velmi důležité je snížení povinností a byrokracie spojené s otevřením škol například prostřednictvím technologií,“ dodává Milena Jabůrková.

Na konferenci také zaznělo, že pro školy může být současná situace velkou příležitostí, jak práci s digitálními technologiemi zlepšit. „Pro školství je to obrovská šance, kterou bychom neměli promarnit. Věřím tomu, že všichni, co působíme ve školství, uděláme maximum, abychom toho využili a abychom odstartovali změny ve školství směrem k digitalizaci,“ říká Radko Sáblík, ředitel Smíchovské střední průmyslové školy.

 „Návrat k tomu normálu, který byl před únorem letošního roku, pravděpodobně není možný. A je to snad dobře, protože jsme se konečně poučili. Začali jsme využívat svoji digitální gramotnost a rozšířili jsme si ji,“ dodává Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR a člen představenstva Svazu průmyslu. 

Další díl seriálu on-line konferencí Svazu průmyslu a dopravy ČR je na programu příští čtvrtek 14. května. Viceprezident SP ČR Radek Špicar se společně se svými hosty zaměří na programy Covid a jejich úlohu při nastartování podniků po koronavirové krizi.

Gbelec Ondřej
kategorie Tiskové zprávy