Bezpečnostní rada státu jednala za účasti prezidenta Petra Pavla

Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastnil i prezident České republiky Petr Pavel, 12. dubna 2023.
Jednání Bezpečnostní rady státu se zúčastnil i prezident České republiky Petr Pavel, 12. dubna 2023.
Ve středu 12. dubna 2023 se ve Strakově akademii uskutečnilo další jednání Bezpečnostní rady státu. Jednání se poprvé po nástupu do funkce zúčastnil také prezident republiky Petr Pavel.

„Jsem velmi rád, že jsme dnes mohli na Bezpečnostní radě státu přivítat prezidenta republiky Petra Pavla. Jak víte, jsem dlouhodobým zastáncem toho, aby klíčoví představitelé státu spolu co nejúžeji spolupracovali, abychom společně koordinovali naše kroky a abychom se také dokázali shodnout na základních parametrech směřování naší země, k čemuž nepochybně patří i bezpečnost,“ uvedl po jednání předseda vlády Petr Fiala.

„Bezpečností dimenze politiky, a to jak domácí, tak zahraniční, je v současné době stále důležitější a je to oblast, kde právě koordinace a spolupráce jsou naprosto klíčové. Připomínám, že nežijeme v bezpečném světě, že bezpečnostní situace kolem nás je problematická. Ruská agrese na Ukrajině trvá a všechny důsledky této brutální války pociťujeme v Evropě i v celém světě. Konflikt probíhá jen několik set kilometrů od našich hranic a musíme se opakovaně zabývat jeho dopady na naše občany a na občany dalších zemí Evropy,“ připomněl předseda vlády. „Není to ale jen Rusko. Žijeme v době, kdy se nám doslova před očima proměňuje světový řád a přináší to pro naši zemi řadu příležitostí, ale také výzev a rizik. A k těm nepochybně patří i otázky bezpečnostní. Proto bezpečnost státu má v těchto dnech prioritu,“ podotkl Petr Fiala.

„Jsem velmi rád, že se pan prezident dnešního jednání zúčastnil, že vyjádřil zájem se i v budoucnu některých důležitých jednání Bezpečnostní rady státu zúčastnit, a jsem tomu rád nejen proto, že je to prezident republiky, ale i vzhledem k jeho pracovním zkušenostem v bezpečnostní oblasti, které jsou nesporné a které jsou a budou určitě pro rozhodování Bezpečnostní rady státu přínosem,“ dodal předseda vlády.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2022, Vyhodnocení Akčního plánu boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2021–2022 a Akční plán boje proti extremismu a předsudečné nenávisti 2023–2024.

Bezpečnostní rady státu schválila Koncept cílového řešení zajištění a rozvoje mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek v kontextu aktuálního stavu modernizace sítě PEGAS a budoucích potřeb uživatelů bezpečnostních a záchranných složek státu, technologického rozvoje a bezpečnostních rizik – doplnění vazby na Projekt BIVOJ.

Dále schválila Koncepci rozvoje Letecké služby Policie České republiky do roku 2032 a Průběžné vyhodnocení implementace Koncepce rozvoje schopností Policie České republiky v oblasti trestné činnosti páchané v kyberprostoru za rok 2022.

Bezpečnostní rada státu se zabývala také silami a prostředky k zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku České republiky – vývojem, aktuální situací a prognózou možných rizik do budoucna a dále personální situaci Vězeňské služby České republiky.

Rada vzala na vědomí Informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2022 a Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České republiky do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na rok 2024 a léta následující.

Bezpečnostní rady státu také udělila Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2023 a schválila Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2022.

Pro informaci byly na program předloženy materiály Vyhodnocení cvičení orgánů krizového řízení EU Integrated Resolve 2022 (EU IR22), Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2022, Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2022, Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2022 a Zpráva o činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2022.