KSVS 2023: Mzdové tarify porostou o 1100 korun

Platnost bývalé kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) končila k 31. prosinci 2022, z toho důvodu se první společné setkání odborových vyjednavačů uskutečnilo již 20. dubna 2022 na sněmu OS PHGN v Luhačovicích.

Členové odborového týmu zhodnotili dodržování odvětvové smlouvy od jejího uzavření, tedy od roku 2017. Poukázali při tom na přístup Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) při vyjednávání Dodatku KSVS č. 4, kdy z jejich strany došlo k dosud nepoznané obstrukci. Stanovili jsme proto harmonogram přípravy vyjednávání nové odvětvové smlouvy a hned následný den, 21. dubna 2022, se uskutečnilo první společné setkání týmů za odborový svaz a zaměstnavatele, na kterém se účastníci jednoznačně shodli na závěru, že „nová odvětvová smlouva by neměla být horší, než ta stávají“. Prezident ZSDNP Vladimír Budinský osobně odborům přislíbil, že odvětvová smlouva bude dojednaná a podepsaná do konce roku 2022. 

Náš tým začal pracovat na plné obrátky a 19. května 2022 zaslal předseda OS PHGN Rostislav Palička prezidentovi ZSDNP Vladimíru Budinskému návrh nové odvětvové smlouvy. Budinský 1. června zaslal zamítavou odpověď. Co následovalo poté, dnes již všichni víme. 

14. září 2022 proběhlo 1. kolo za účasti členů obou vyjednávacích týmů, a to bez výsledku. Dohodli jsme proto, že budeme vyjednávat v pracovních skupinách tři na tři ve složení za odbory: vedoucí skupiny Jan Smolka a členové Arnošt Ševčík, Jiří Waloszek nebo Bohdan Štěpánek podle projednávané problematiky. Jednání probíhalo za přítomnosti právníků. Za zaměstnavatele vyjednával vedoucí skupiny Petr Mrvík a zástupci OKD a státního podniku DIAMO. Pokud jsme konstatovali při vyhodnocení minulé odvětvové smlouvy dosud nepoznané obstrukce zaměstnavatelů, tak to byl slabý odvar toho, co nás čekalo nyní. Přes veškeré snahy odborového týmu nebyla nalezena vzájemná shoda. A to v článku odvětvové smlouvy číslo 34 Mzdový vývoj se zněním: „Účastníci smlouvy se dohodli, že reálné mzdy zaměstnanců po dobu účinnosti této smlouvy nepoklesnou…“. Toto znění bylo pro zaměstnavatele naprosto nepřípustné. Vyjednávání na tom zamrzlo. Přes několikeré „ústupové“ varianty ze strany našeho svazu se nedařilo dojít se zaměstnavateli ke shodě. Vyústilo to ve společné jednání vedení OS PHGN a představenstva ZSDNP 17. února 2023. I přes zjevnou podporu některých členů zaměstnavatelského svazu skončilo i toto jednání neshodou. 

Rada svazu proto rozhodla přijmout kompromisní variantu znění rozporovaného článku č. 34, ale pod podmínkou, aby nová odvětvová smlouva měla platnost 10 let s dvouletou výpovědní lhůtou. Odbory rovněž navrhly růst mzdových tarifů o 1100 korun. Náš návrh byl zaměstnavateli přijat, a tak jsme mohli novou odvětvovou kolektivní smlouvu konečně uzavřít a podepsat 22. března 2023, to je bezmála jeden rok od prvního společného jednání. 

Rád bych prostřednictvím svazového časopisu HGN poděkoval týmu odborových vyjednavačů ve složení: Jiří Waloszek, Jan Smolka, Arnošt Ševčík, Vilém Válek, Vladimír Baldrián, Václav Sacha, Petr Švehla, Bohdan Štěpánek a svazovým právníkům JUDr. Antonínu Těšíkovi a Mgr. Markétě Marinkové. Ale nejen jim, také všem, kteří byli nápomocni a ochotni se podílet na co nejlepším konečném výsledku. 

Josef Zelenka, 1. místopředseda OS PHGN a vedoucí odborového vyjednávacího týmu