Bezpečnostní rada státu potvrdila zájem České republiky jednat s USA o návrhu dohody o obranné spolupráci

Bezpečnostní rada státu se na jednání ve středu 12. dubna 2022 věnovala aktuální bezpečnostní situaci v České republice a problematice Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti zejména v souvislosti s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Potvrdila také zájem České republiky jednat s USA o návrhu dohody o obranné spolupráci.

Bezpečnostní rada státu se zabývala stanovením strategických priorit vlády České republiky ke zvládání uprchlické vlny související s invazí Ruské federace na Ukrajinu. Vzala na vědomí Akční plán boje proti organizovanému zločinu na roky 2022 a 2023 a Vyhodnocení Akčního plánu boje proti organizovanému zločinu na roky 2020 a 2021.

Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí rovněž prvotní návrh řešení zajišťující bezpečnost a odolnost klíčové infrastruktury státu prostřednictvím vybudování jednotné komunikační platformy obsažený v Projektu BIVOJ, potřebu navýšení bezpečnosti dodavatelského řetězce informačních a komunikačních technologií do strategické infrastruktury České republiky a schválila Národní plán výzkumu a vývoje v kybernetické a informační bezpečnosti do roku 2025.

Bezpečnostní rada státu také vzala na vědomí informaci o stavu dovozní závislosti České republiky na dodávkách strategických nerostných surovin a informaci o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího použití v roce 2021 a změnu usnesení vlády ze dne 2. května 2007 č. 480.

Bezpečnostní rada státu zrušila plánované cvičení ZÓNA 2022 a schválila Zprávu o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2021.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Zpráva o činnosti Výboru pro obranné plánování za rok 2021, Zpráva o činnosti Výboru pro vnitřní bezpečnost za rok 2021, Zpráva o činnosti Výboru pro civilní nouzové plánování za rok 2021 a Zpráva o činnosti Výboru pro kybernetickou bezpečnost za rok 2021.