Tripartita projednala strategii integrace uprchlíků a předsednictví EU

Tisková konference po jednání tripartity, 12. dubna 2022.
Tisková konference po jednání tripartity, 12. dubna 2022.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v úterý 12. dubna 2022 sešli na třetím letošním jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Sociální partneři se na svém zasedání věnovali současné situaci na Ukrajině, přípravě předsednictví ČR v Radě EU nebo Národnímu plánu obnovy.

Jedním z hlavních témat jednání tripartity byly dopady ruské agrese na Ukrajině na českou ekonomiku a českou společnost, a to především v podobě rostoucích cen pohonných hmot, energií, ale i dalšího zboží a v podobě masivní uprchlické vlny.

„Jsem rád, že se jak se zaměstnavateli, tak s reprezentací zaměstnanců shodujeme v tom, že je nutné připravovat taková opatření, abychom nenechali nikoho padnout. Nenechali nikoho, jak se říká, na holičkách. A to samozřejmě jak české občany, na které dopadá zvyšování cen a všechny ty související jevy ruské agrese na Ukrajinu, tak samozřejmě také ne ukrajinské uprchlíky, především ženy a děti, které u nás hledají bezpečí před válkou,“ konstatoval premiér Petr Fiala.

Členové vlády sociální partnery informovali, jak se zatím vládě ve spolupráci s kraji, obcemi, nevládními neziskovými organizacemi a za vydatného přispění zaměstnavatelů, ale především solidarity běžných občanů daří uprchlickou vlnu zvládat. „Za to si všichni zaslouží velké poděkování,“ uvedl předseda vlády. „Informovali jsme reprezentanty zaměstnanců a zaměstnavatelů o strategickém materiálu, který zítra budeme schvalovat na vládě, o jeho základních parametrech, a domluvili jsme se na další spolupráci při jeho úpravě a precizaci,“ doplnil premiér Fiala.

Předseda vlády na jednání připomněl i kroky, které už vláda učinila ve snaze zmírnit dopady války na Ukrajině a s tím souvisejícího zvyšování cen na české domácnosti i firmy. Zmínil například zvýšení životního a existenčního minima, snížení spotřební daně na naftu a benzín a zrušení silniční daně pro vozidla do 12 tun či zrušení povinného přimíchávání biosložky první generace do paliv.

„Chystáme i další kroky. Zástupce zaměstnanců a zaměstnavatelů jsme ujistili, že děláme všechno proto, abychom pomohli lidem, na které dopadají bezprostředně se zvyšující ceny. Je to cíl naší vlády. Chceme pomáhat konkrétně, adresně, cíleně, ale chceme a budeme pomáhat. Naším cílem nemůže být nic jiného než sociální smír. Podle toho postupujeme, podle toho naše kroky děláme a podle toho vypadá také politika naší vlády,“ podotkl předseda vlády.

Příprava předsednictví ČR v Radě EU

Vláda sociální partnery informovala také o stavu příprav předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Aktuálně probíhá identifikace hlavních politických priorit, které bude vláda během předsednictví prosazovat. V kontextu ruské agrese proti Ukrajině se bude české předsednictví věnovat energetice, obranné kapacitě EU a otázce uprchlíků.

Tripartita se dohodla na četnějších konzultacích s hospodářskými a sociálními partnery. Finální podoba programu bude připravena až těsně před samotným startem předsednictví, tedy kolem poloviny června 2022.

Zpráva o stavu přípravy a realizace Národního plánu obnovy

Rada hospodářské a sociální dohody diskutovala také o stavu přípravy a realizace Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu a Fondu pro spravedlivou transformaci. Národní plán obnovy je programem přímo řízeným Evropskou komisí. Pro ČR představuje jedinečnou příležitost čerpat z evropských zdrojů granty ve výši až 180 miliard korun na obnovení ekonomiky a společnosti po pandemii. Základem plánu jsou reformy a investice, které vycházejí ze stávající situace českého hospodářství.

Reformy a investice zahrnuté do Národního plánu obnovy jsou rozděleny do šesti pilířů: Digitální transformace (27 854 milionů korun), fyzická infrastruktura a zelená tranzice (85,182 miliardy korun), vzdělávání a trh práce (41,006 miliardy korun), instituce a regulace a podpora podnikání v reakci na covid-19 (10,895 miliardy korun), výzkum, vývoj a inovace (13,2 miliardy korun) a zdraví a odolnost obyvatel (12,441 miliardy korun).

Další jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR se uskuteční v úterý 21. června 2022.