Bezpečnostní rada státu schválila návrh na vytvoření funkce poradce pro národní bezpečnost

Ve středu 7. prosince 2022 se ve Strakově akademii uskutečnilo další jednání Bezpečnostní rady státu. Kromě aktuálních témat projednala rada mimo jiné návrh na vytvoření funkce poradce pro národní bezpečnost.

Bezpečnostní rada státu na středečním zasedání schválila návrh na vytvoření funkce poradce pro národní bezpečnost. Nový poradce, jehož bude jmenovat a odvolávat vláda, bude působit při Úřadu vlády a bude odpovědný premiérovi. Zároveň se stane tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Zřízením funkce koordinátora, který bude v oblasti bezpečnosti operativně propojovat státní orgány, splní vláda další bod ze svého programového prohlášení.

Bezpečnostní rada státu dále vzala na vědomí materiál Zajištění bezpečné sítě kritické komunikační infrastruktury v souladu s Projektem BIVOJ z pohledu ministerstva vnitra jako gestora pro oblasti organizace a výkonu státní správy a komunikačních technologií.

Zabývala se také vývojem migrace ve vztahu k zajištění vnitřní bezpečnosti České republiky a schválila Zprávu o provedení analýzy potřeby vzniku nových položek státních hmotných rezerv v oblasti informačních a komunikačních technologiích (ICT) a Návrhy opatření pro řešení rezervních kapacit v oblasti ICT.

Bezpečnostní rada státu dále schválila materiál Požár v Národním parku České Švýcarsko a jeho dopad do připravenosti České republiky na mimořádné události způsobené změnou klimatu Plán práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2023 s výhledem na 2. pololetí 2023.

Ustavila rovněž komisi pro udělení Ceny Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2023.

Pro informaci byly na program Bezpečnostní rady státu předloženy materiály Informace o přijatých úpravách Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy a Informace o pracovní poradě s tajemníky bezpečnostních rad krajů k výměně zkušeností z činnosti BRS a bezpečnostních rad krajů.