Bezpečnostní rada státu udělila výroční ceny

Laureáti letošních cen BRS Jaromír Tkadleček, Martin Povejšil a Jiří Růžek, 23. června 2022.
Laureáti letošních cen BRS Jaromír Tkadleček, Martin Povejšil a Jiří Růžek, 23. června 2022.
Ve středu 22. června 2022 byly v Lichtenštejnském paláci za účasti předsedy vlády Petra Fialy, ministryně obrany Jany Černochové a dalších čestných hostů předány letošní Ceny Bezpečnostní rady státu. Jejich laureáty se stali Jiří Růžek, Martin Povejšil a Jaromír Tkadleček.

Cenu Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky každoročně uděluje Bezpečnostní rada státu za významná díla v oblasti bezpečnostní a obranné politiky nebo za aktivní činnost v bezpečnostní komunitě a také za celoživotní prospěšnou práci v oblasti bezpečnostní a obranné politiky ČR a její osvěty. Uděluje se jednotlivcům a kolektivům v hlavní a studentské kategorii.

Bezpečnostní rada státu na schůzi konané 17. května 2022 rozhodla udělit pro rok 2022 Cenu v hlavní kategorii plukovníku v. v. PhDr. Jiřímu Růžkovi za významný přínos v oblasti bezpečnostní a obranné politiky České republiky a za aktivní dlouholetou činnost v bezpečnostní komunitě, PhDr. Martinu Povejšilovi za celoživotní přínos v oblasti zahraniční bezpečnostní a obrané politiky České republiky a plukovníku JUDr. Jaromíru Tkadlečkovi, MBA za mimořádný přínos při realizaci bezpečnostních opatření po výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích-Vrběticích.

Ceny laureátům předal premiér Petr Fiala. „Dnes jsme ocenili Cenou Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky ČR tři osobnosti, které nikdy nezapomněly, že je bezpečnost důležitá, a i v časech, kdy Česká republika nebyla ohrožena, pracovaly na tom, aby se naši občané mohli cítit bezpečně,“ uvedl předseda vlády.

Plukovník v. v. Jiří Růžek stál u zrodu, budování a ukotvení československých a poté českých tajných služeb polistopadového Československa. Z řadového zpravodajce se vypracoval na ředitele Vojenského obranného zpravodajství a Bezpečnostní informační služby, které po mnoho let efektivně řídil. PhDr. Martin Povejšil během dlouholetého působení v řadách Ministerstva zahraničních věcí zastával řadu významných řídících funkcí a to jak v ústředí, tak i v zahraničí. Významným způsobem se podílel na definování, formování a prosazování zahraniční bezpečnostní politiky ČR a zasadil se o vstup ČR do NATO a EU. Plukovník JUDr. Jaromír Tkadleček se stal ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje v roce 2014, kdy došlo na území Zlínského kraje k výbuchům muničních skladů Vlachovice-Vrbětice. Ujal se velení celého bezpečnostního opatření složek integrovaného záchranného systému, k jehož ukončení došlo až po šesti letech v roce 2020.