Začal příjem žádostí na mimořádnou podporu pro nejvíce ohrožená zemědělská odvětví

Zájemci o mimořádnou podporu pro producenty v zemědělských odvětvích si o ni mohou žádat od 20. června. Příjem žádostí končí 30. června 2022.

Tato podpora je určena zemědělcům, kteří jsou nejvíce zasaženi narušením trhu a kteří se podílejí na zajištění potravin pro naše obyvatele. Na zmírnění negativních dopadů způsobených nárůstem cen vstupů, jako jsou zvyšující se ceny energií, krmiv a pohonných hmot, zemědělci dostanou celkem ze státního i evropského rozpočtu více než 831 milionů korun.

Mimořádná podpora bude poskytována:

  • na chov prasnic
  • na chov kuřat chovaných na maso
  • na chov krav chovaných v systému chovu s tržní produkcí
  • pro pěstitele jablek
  • pro pěstitele konzumních brambor

Výši sazby Státní zemědělský intervenční fond zveřejní do 15. 8. 2022. Podpory na jednotlivá opatření musí být proplaceny nejpozději do 30. 9. 2022.

Příručku pro žadatele a další důležité informace naleznete na stránkách SZIF https://www.szif.cz/cs/mimoradna-podpora-2022.

  • Zdroj: Ministerstvo zemědělství