VIII. Sjezd OS KOVO

Ve velkém sále Clarion Congress Hotelu Prague (Freyova 33, Praha 9) se ve dnech 23. – 25. června 2022 koná VIII. Sjezd OS KOVO. Sjezd OS KOVO je nejvyšším orgánem svazu. Řádný sjezd se koná pravidelně každé 4 roky. Na VIII. Sjezd OS KOVO je pozváno 185 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří zastupují 81 000 členů svazu z celé ČR.

Budou hodnotit období od minulého sjezdu a prodiskutují strategii svazu v příštích 4 letech. V této souvislosti se budou zabývat rovněž úpravami stanov, které byly navrženy vzhledem k měnícím se podmínkám, v nichž svaz působí. Ke klíčovým bodům jednání bude patřit volba členů nejužšího výkonného vedení svazu a přijetí výzev vládě ČR, které se týkají životních podmínek občanů ČR, posílení sociálního dialogu v kolektivním vyjednávání vyššího stupně a podpoře ocelářů a hutníků v ČR.

Význam VIII. Sjezdu OS KOVO podtrhuje skutečnost, že na něm v době jeho slavnostního zahájení vystoupí i předseda Senátu PČR RNDr. Miloš Vystrčil. Svoji účast již také potvrdili MUDr. Zdeněk Hřib, primátor města Prahy ČR, Ing. Eduard Muřický, náměstek MPO v sekci průmyslu, Ing. Milan Taraba, předseda SON, předseda ČMKOS Josef Středula a další významné osobnosti. K hostům ze zahraničí budou patřit generální tajemník IndustriAll Global Atle Hoie, generální tajemník IndustriAll Europe Luc Triangle, předseda OZ KOVO Stanislav Ĺupták, představitel německého DGB Petr Arnican a další zástupci partnerských odborových organizací z Maďarska, Německa, Polska, Rakouska, Slovinska, Belgie a Norska.

 

  • Zdroj: OS KOVO