SP ČR vítá první kroky vlády ke zmírnění cen energie pro průmysl

Domácnosti ani firmy nebudou mít v ceně elektřiny od října a v příštím roce zaúčtované platby za podporované zdroje energie. Po svém jednání ve středu 22. června to deklarovala vláda. Schválila také poslední potřebné nařízení, které zabezpečí vyplacení kompenzací nepřímých nákladů v letošním roce. Svaz průmyslu a dopravy ČR tyto kroky vítá, protože pomůžou zmírnit ceny energie nejen pro průmysl.

„Vítáme, že vláda vyslyšela také hlas průmyslu a přistoupila k prvním krokům ke zmírnění dopadů cen energie i pro firmy. Definitivně schválila tzv. kompenzace nepřímých nákladů a odsouhlasila snížení platby za podporované zdroje energie (POZE) pro odběratele na nulu. To jsou bezpochyby dílčí pozitivní opatření, která jsme vládě navrhovali a požadovali již od podzimu minulého roku. Doposud stát firmy v podstatě nijak nepodpořil, podniky přitom zdražování energie označovaly jako největší problém a bariéru růstu, jejich nervozita rostla,“ vysvětluje prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák.

VYPLACENÍ KOMPENZACÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ DEFINITIVNĚ POTVRZENO 

Po dlouhých projednáváních a zdrženích vláda schválila prostředky pro vyplacení kompenzací nepřímých nákladů pro vybraná energeticky náročná odvětví, která jsou ohrožená únikem uhlíku. „Kompenzace nepřímých nákladů sice nevnímáme jako nové opatření pro snížení dopadů vysokých cen energie, ale jsme rádi a děkujeme, že vláda konečně stvrdila jejich vyplacení v letošním roce. Ministr Síkela dokonce deklaroval, že zajistí jejich vyplacení i v příštím roce,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR. 

Za rok 2021 dostanou firmy například z odvětví ocelářství, chemie či papírenství necelých 800 milionů korun na kompenzaci ceny elektřiny kvůli vysoké ceně emisních povolenek. Jedná se o standardní opatření využívané v řadě zemí Evropské unie, v mnohých z nich dokonce od roku 2013 či 2014.

ZRUŠENÍ PLATBY ZA POZE ZLEVNÍ ELEKTŘINU DOMÁCNOSTEM I FIRMÁM 

V souladu s dlouhodobým požadavkem Svazu průmyslu vláda schválila návrh na snížení platby odběratele za podporované zdroje energie (tzv. POZE) na nulu. Opatření by mělo platit od 1. 10. 2022 po zbytek letošního roku a také celý příští rok pro domácnosti i firmy.

„Jsme rádi, že představitelé vlády po opakované urgenci vyslyšeli naše doporučení, že se jedná o jednoduché, snadno proveditelné opatření s okamžitým efektem do ceny elektřiny. Umožní alespoň částečně mírnit vážnou situaci ve firmách, byť samozřejmě při dnešních cenách elektřiny trochu omezeně. Všichni bychom ale od podzimu měli mít platbu za elektřinu díky zrušenému příspěvku na POZE nižší,“ kvituje Bohuslav Čížek rozhodnutí vlády. 

Podle analýzy SP ČR provedené na vzorku 40 podniků napříč všemi průmyslovými odvětvími (velkoodběratelé i maloodběratelé) by se náklady průmyslových firem na nákup elektřiny mohly při cenách elektřiny z dubna 2022 snížit měsíčně o 2,4 % až 10,4 %, v průměru pak o 4,5 %. Relevantní je toto opatření vztáhnout k pomoci s problémem nárůstu cen. Odpuštění příspěvku by tedy mohlo firmám pokrýt průměrně asi 8 % celkového navýšení nákladů na elektřinu, které firmám vzniklo v porovnání s loňskými cenami elektřiny. 

BALÍČEK JE TŘEBA DOPLNIT O OPATŘENÍ DLE DOČASNÉHO KRIZOVÉHO RÁMCE 

Ani schválená opatření ovšem podle Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsou ideální a nedokáží řešit problém jako takový a jeho podstatu. Ideální řešení v podstatě neexistuje. Nicméně na stávající cenový šok je potřeba reagovat krátkodobě, proto Svaz opatření hodnotí kladně. „Uvedené návrhy také neřeší například vysoké ceny plynu. Jejich efekt je navíc omezený na firmy, které byly zasaženy nejvíce. Proto očekáváme, že balíček vláda v nejbližších dnech doplní i o opatření dle Dočasného krizového rámce Evropské komise, který považujeme za klíčový pro podporu pro nejvíce zasažené firmy a který umožní pomoci také firmám s vysokou cenou plynu. Efektivita opatření záleží na nastavených podmínkách. S Ministerstvem průmyslu a obchodu je diskutujeme, dáváme zpětnou vazbu z pohledu možností firem a doporučujeme se inspirovat okolními zeměmi, zejména Německem, aby byl program co nejflexibilnější a co nejméně limitující. Je třeba, aby opatření bylo funkční a byly nastaveny podmínky, které jsou realizovatelné,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

VYBRANÁ HLAVNÍ OPATŘENÍ, KTERÁ SVAZ PRŮMYSLU PROSAZOVAL A STÁLE PROSAZUJE: 

 

  • Kompenzace nepřímých nákladů odvětvím ohrožených únikem uhlíku a zajištění jejich vyplacení v tomto roce (uleví vybraným sektorům a firmám v ceně elektřiny) – konečně schváleno vládou
  • Snížení poplatku v ceně elektřiny za podporované zdroje energie na nulu (uleví všem firmám i domácnostem v ceně elektřiny) – vláda návrh odsouhlasila

 

  • Podpora pro firmy dle Dočasného krizového rámce (uleví firmám, kterým skokově narostla cena elektřiny i plynu) – probíhají jednání a příprava programu

 

  • Dotační investiční podpory – vyhlašovány a připravovány výzvy, probíhají jednání o dalších možnostech v rámci různých programů