Bilanční schůzky premiéra Bohuslava Sobotky

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se chce během léta setkat se všemi členy koaliční vlády, aby s nimi probral dosavadní práci jejich resortů, splněné závazky z programového prohlášení vlády i úkoly, které se již do konce volebního období dokončit nepodaří. Premiér chce na bilančních schůzkách s ministry také definovat neodkladné priority, kterými by se v jednotlivých oblastech měla zabývat nová vláda, která vznikne z říjnových voleb. 

Bilanční schůzky premiéra Bohuslava Sobotky

„Moje vláda je od roku 1993 teprve třetím kabinetem, který dokončí celý mandát, tedy pracovat pro občany celé čtyři roky. Jsem velmi rád, že se mi podařilo udržet koaliční vládu dělnou a pohromadě a považuji za důležité, abychom informovali občany, co vše jsme za čtyři roky udělali, jak jsme zlepšili život v České republice, co se z pohledu programového prohlášení vlády povedlo. Chystám proto dvě důležité věci. Během léta se chci sejít se všemi členy vlády, abychom společně vyhodnotili, jak se jim podařilo v rámci svěřeného resortu naplnit programové prohlášení vlády a závazky, které jsme dali před čtyřmi lety občanům. Budeme se také bavit o tom, jaké úkoly se již nestihnou. Druhá věc, kterou se chystám udělat, je příprava Zprávy o plnění programového prohlášení vlády. Rád bych, aby naše vláda v září schválila dokument, ve kterém podrobně popíšeme, jak se vládě podařilo naplnit koaliční smlouvu a závazky z programového prohlášení vlády. Dokument by se měl zabývat tím, jak se za koaliční vlády změnily parametry života v České republice, jak se to odrazilo v životní úrovni lidí, v ekonomice, zaměstnanosti, v zahraniční politice i ve vnímání Česka ve světě. Chci dát veřejnosti jasnou zprávu o tom, v jakém stavu budeme odevzdávat Českou republiku vládě, která vzejde z příštích voleb do Poslanecké sněmovny. A současně bych rád do této zprávy zahrnul i některá aktuální doporučení pro vládu, která přijde po volbách,“ uvedl premiér Sobotka.

11. října 2017: Bilanční schůzka s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem

11. října 2017: Bilanční schůzka s místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlem Bělobrádkem 

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Ve vědě vláda dosáhla navýšení finančních prostředků i lepšího zacílení prostředků na výzkum: „Výdaje na vědu, výzkum a inovace během působení naší vlády vzrostly o devět miliard korun, což je navýšení o téměř 34 procent. I díky tomu došlo k celkové stabilizaci oblasti, dali jsme vědcům finanční jistotu a navíc jsme prosadili lepší zacílení prostředků na výzkum. Změnili jsme i pravidla pro financování a hodnocení výsledků výzkumu, což podpořilo mezinárodní konkurenceschopnost české vědy,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Rozpočet na vědu, výzkum a inovace v mld. Kč

28. září 2017: Bilanční schůzka se státním tajemníkem pro evropské záležitosti Alešem Chmelařem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: ČR významně ovlivňuje politiku EU v oblasti bezpečnosti a obrany, udržení jednotného trhu i zrychlení hospodářské konvergence„Jsem rád, že Česká republika byla během našeho vládnutí aktivním členem Evropské unie a důvěryhodným a srozumitelným partnerem. Naše vláda významně ovlivňuje politiku Evropské unie např. v oblasti budoucnosti evropské integrace, zachování jednotného trhu, sociální a mzdové konvergence či dvojí kvality potravin. Aktivně jsme vyvíjeli tlak na řešení významných témat jako je fungující vnitřní trh, rozvoj digitální ekonomiky či koncepční řešení migrační krize,“ zhodnotil premiér Sobotka činnost vlády v oblasti evropské politiky.

25. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Stanislavem Štechem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Vláda pravidelně zvyšuje prostředky na vzdělávání, platy zaměstnanců ve školství každoročně rostly„Jsem rád, že naše vláda splnila v oblasti školství to, k čemu se zavázala. Zajistili jsme pro resort školství rekordní množství finančních prostředků pro rok 2018, prosadili jsme změnu systému financování regionálního školství a opakovaně zvyšovali platy učitelů i nepedagogických pracovníků,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Výdaje státního rozpočtu na MŠMT

13. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem zdravotnictví Miloslavem Ludvíkem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Naše vláda prosadila zrušení poplatků za léky, protikuřácký zákon a zvyšuje pravidelně platy lékařů i zdravotních sester„Naší vládě se podařilo splnit důležitý bod vládního programu zrušili jsme poplatky ve zdravotnictví. Tento symbol bezohledné politiky pravicových vlád poškozoval řadu občanů. K dalším úspěchům resortu zdravotnictví patří prosazení protikuřáckého zákona a pravidelné zvyšování platů lékařů i zdravotních sester,“uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Zvyšování plateb za státní pojištěnce na veřejné zdravotní pojištění na osobu

12. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem dopravy Danem Ťokem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Vláda využila maximum evropských prostředků a pokročila v přípravě silničních a železničních staveb: „Naše vláda udělala velký pokrok z hlediska budování dopravní infrastruktury. Podařilo se nám zajistit přípravu prioritních staveb a efektivně čerpat evropské prostředky. Během funkčního období vlády se podařilo zprovoznit 120 km dálnic a silnic I. třídy, v tuto chvíli se staví 230 km dálnic a silnic I. třídy a dalších 152 km je připraveno k výstavbě. Výsledkem práce naší vlády je výrazný pokrok v přípravě klíčových staveb,“ zhodnotil činnost resortu dopravy premiér Bohuslav Sobotka.

Úspěšnost čerpání rozpočtu SFDI

11. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem spravedlnosti Robertem Pelikánem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Vláda posílila ochranu dlužníků i věřitelů a výrazně snížila délku konání civilních řízení„Naše vláda se zavázala k posílení dozoru nad činností exekutorů, k zajištění průběžné analýzy nového občanského zákoníku a ke zrychlení průběhu soudních sporů. Všechny tyto priority se v oblasti spravedlnosti podařilo vládě prosadit,“ zhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka činnost resortu.

Délka civilního řízení u okresních soudů

7. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem vnitra Milanem Chovancem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Ministrovi vnitra se podařilo snížit kriminalitu, zvýšit platy policistům i hasičům a reagovat na bezpečnostní hrozby„Chci poděkovat ministrovi vnitra za zvládnutí migrační krize. Celou dobu se nám podařilo udržet bezpečnostní situaci pod kontrolou. Byli jsme schopni zajistit dodržování schengenských dohod, ochranu vnějších hranic a hranic České republiky. Jsem rád, že jsme se od začátku migrační krize angažovali i v jiných státech. Pomáhali jsme v Řecku, Itálii, na Balkáně. Česká republika patřila k těm zemím, které se nestaraly pouze o své území, ale snažili jsme se i řešit problémy, které vznikaly na vnější hranici EU,“ doplnil předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Počet zjištěných trestných činů

7. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem financí Ivanem Pilným

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Vláda zlepšila výběr daní, zamezila šedé ekonomice a po 21 letech skončil rozpočet přebytkem„Hlavním úkolem ministra financí Pilného je nyní příprava rozpočtu na rok 2018. V rozpočtu je třeba najít dostatek finančních prostředků na zvýšení platů ve veřejném sektoru o 10 procent a učitelů o 15 procent, které plánujeme od listopadu 2017. Zároveň je třeba počítat s dalším zvyšováním platů v příštím roce,“ doplnil předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Saldo státního rozpočtu

6. září 2017: Bilanční schůzka s ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: V oblasti průmyslu se podařilo vytvořit desítky tisíc pracovních míst a zvýšit objem exportu„Naše vláda splnila většinu priorit v oblasti průmyslu a obchodu. Podařilo se zajistit příliv investic v objemu 181,2 miliardy korun a vytvořit 31 997 nových pracovních míst. Stejně tak se celkový objem exportu zvýšil od roku 2012 z 2,7 bilionu korun na 3,3 bilionu korun v roce 2016,“ zhodnotil předseda vlády Bohuslav Sobotka činnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vývoj exportu v České republice

28. srpna 2017: Bilanční schůzka s ministrem zahraničních věcí Lubomírem Zaorálkem

Tisková zpráva: Šestá bilanční schůzka premiéra Sobotky: Česká republika je důvěryhodným partnerem„Další vládě doporučujeme realizovat zahraniční politiku v dlouhodobém horizontu na základě Koncepce zahraniční politiky ČR z roku 2015. Česká zahraniční politika se bude muset dále přizpůsobovat změnám v mezinárodním prostředí a aktivně přispívat k posilování multilaterálního globálního uspořádání. Nová vláda by měla usilovat o to, aby byla Česká republika angažovaným a předvídatelným spojencem a partnerem,“ doplnil Bohuslav Sobotka.

Rozpočet MZV na humanitární pomoc

28. srpna 2017: Bilanční schůzka s ministrem obrany Martinem Stropnickým

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: V oblasti obrany se povedlo navýšit rozpočet, stabilizovat armádu i aktivně plnit naše závazky„Předchozí vlády výrazně snižovaly výdaje na obranu, a to bylo špatně. Jsem rád, že nám se podařilo každý rok rozpočet navyšovat a dosáhnout v letošním roce úrovně 1,1 procenta hrubého domácího produktu. Díky tomu se podařily výrazné investice do výstroje i výzbroje a navýšení platů vojáků. Je to klíčová priorita pro naplňování našich spojeneckých závazků i pro udržení akceschopné armády,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Výdaje na obranu

23. srpna 2017: Bilanční schůzka s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Janem Chvojkou

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: Prosadili jsme zákon o státní službě, zásadní novelu zákona o střetu zájmů i koncepci boje s korupcí„Jsem rád, že jsme dodrželi slib z našeho programového prohlášení, a podařilo se nám výrazně zpřísnit sledování střetu zájmů, zvýšit transparentnost veřejné správy i zajistit nová pravidla pro financování volebních kampaní. Splnili jsme jeden z klíčových závazků programového prohlášení naší vlády a prosadili jsme zákon o státní službě, o kterém předchozí vlády jen dlouho mluvily. Nám se jej podařilo uvést v život a díky němu se daří postupně personálně státní správu stabilizovat a odpolitizovat. Za velmi významné považuji také rozhodnutí vlády o výkupu pozemků a velkovýkrmny vepřů v Letech, v místě romského koncentračního tábora. Po více než dvaceti letech jsme ukončili mezinárodní ostudu a toto tragické místo se stane místem důstojné piety. Poděkování zde patří nejen současným ministrům Chvojkovi či ministru kultury Danielu Hermanovi, ale také bývalému ministru pro lidská práva a rovné příležitosti Jiřímu Dienstbierovi, který se na tomto úspěchu svojí prací významně podílel,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

22. srpna 2017: Bilanční schůzka s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou

Tisková zpráva: Třetí bilanční schůzka premiéra Sobotky: V oblasti místního rozvoje se vládě podařilo efektivně čerpat evropské fondy a prosadit řadu klíčových zákonů„Naší vládě se podařilo v oblasti místního rozvoje splnit většinu závazků, které jsme si dali. Podařilo se napravit neschopnost předchozích vlád účinně čerpat evropské dotace a výrazně zrychlit dočerpávání evropských strukturálních a investičních fondů za období 2007–2013. Díky tomu Česká republika nakonec v programovém období 2007–2013 využila 96,4 % vyjednaných prostředků,“ uvedl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Ke konci čtvrtého roku implementace programového období 2014-2020 je zazávazkováno 40 % celkové alokace

26. července 2017: Bilanční schůzka s ministrem kultury Danielem Hermanem

Tisková zpráva: Druhá bilanční schůzka premiéra Sobotky: V oblasti kultury se vládě podařilo zlepšit platy zaměstnanců, využít EU fondy k opravě památek„Ministerstvu kultury se podařilo úspěšně čerpat a využít evropské dotace na financování rekonstrukcí významných kulturních památek, například na opravy Kuksu nebo Květné zahrady v Kroměříži. Jsem také rád, že i do budoucna bude resort na rekonstrukce dalších památek čerpat evropské peníze. Schváleno bylo 13 projektů, mezi které patří např. rekonstrukce zahrady na hradě Pernštejn, šlechtické školy v přírodě ve Slatiňanech, zámku ve Vimperku nebo obnovu kláštera Plasy,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Průměrný skutečný plat v kultuře

18. července 2017: Bilanční schůzka s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou

Tisková zpráva: Premiér Sobotka: V oblasti zemědělství se ministrovi a vládě povedlo posílit ochranu spotřebitelů, dobře čerpat EU fondy a podpořit rozvoj venkova„Jsem rád, že se vládě podařilo v oblasti zemědělství splnit většinu závazků, které jsme občanům před čtyřmi lety dali. Za důležité považuji úspěšné vytvoření koncepčních dokumentů zaměřených na adaptaci na změny klimatu, které mají za cíl pomoci v boji se suchem. Povedlo se také prosadit zákony, které významně zvyšují ochranu spotřebitele. Za velmi efektivní považuji rovněž čerpání evropských fondů v rámci Programu rozvoje venkova a kladně hodnotím i podporu exportu českých zemědělských produktů,“ zhodnotil premiér činnost Ministerstva zemědělství za toto volební období.

Vývoj počtu minimlékáren 2012-2017