Bohumír Dufek: Stravenková revoluce – po roce!

V minulém roce s návrhem nového státního rozpočtu ohlásilo ministerstvo financí stravenkovou revoluci pro letošní rok. Byla to do té doby téměř netušená akce svojí velikostí. Dokonce někde tehdejší ministryně financí vítězoslavně prohlásila, že přinesla milionu pracujících jedno teplé jídlo denně. Skoro to totiž vypadalo, že pracující do té doby snad ani nejedli a teď teprve se jim péčí paní ministryně zajistí oběd v pracovní době.

Jen pro připomenutí, navrhlo se, a bylo to také schváleno, zavedení tzv. stravenkového paušálu pro zaměstnance. Do té doby to bylo tak, že lidé mohli od zaměstnavatele dostávat stravenky, které byly dotovány zaměstnavatelem až do výše 55 Kč za jedno jídlo. Za ně si zaměstnanci mohli koupit oběd v restauraci či závodní jídelně, samozřejmě, že s doplatkem. Nyní bylo zákonem zavedeno, že každý zaměstnanec může dostat nikoli stravenku, ale započte se mu tato dotace, tj. až 55 Kč denně přímo do mzdy.

Největšími zastánci zrušení stravenek však byly restaurace a hospody, které si myslely, že po zrušení stravenek budou lidé ještě daleko častěji chodit na oběd. Zejména pan Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR, všude dokazoval, jak se tím usnadní zaměstnancům přístup k polednímu stravování. Některé agentury dokonce uváděly, prý ze svých průzkumů, že pokud by lidé přešli ze stravenek na stravenkový paušál, téměř 80 % z nich by svoje stravovací návyky neměnilo a dalších 7 % by dokonce chodilo do restaurací častěji.

Pod těmito argumenty pak i ministerstvo financí začalo vehementně prosazovat zrušení stravenek. Svoji roli zde hrálo i to, že při placení stravenek je určitá část z ceny stravenky, přibližně 3 – 5 %, předávána jako provize vydavateli stravenek. Vidina restauratérů, že by po zrušení stravenek, dostali ještě dalších 5 % tržeb, byla velmi lákavá.

Byly tu také protiargumenty. Např. se namítalo, že, čistě psychologicky, vydat stokorunu anebo poukázku za 100 Kč, kterou mi někdo dotuje, je velký rozdíl. Uvádělo se, že lidé budou méně chodit do restaurací atd. Poukazovalo se i na to, že ztráta rozpočtu vlivem poklesu daní (stravenkový paušál není zdaňován) bude až kolem 7 mld. Kč, ale to ministerstvo financí rázně odmítlo. Prý to bude méně než 2 mld. Kč. A tak se stalo.

Dnes je k dispozici první průzkum, jak nový systém funguje. Je kolem jeho výsledků docela ticho. Je také proč. I když je pravdou, že nyní máme jiné starosti – nová vláda, covid a tak to prostě prošlo bez větší pozornosti.

První předpoklad, že lidé budou chodit častěji do restaurací – stal se opak. Více než čtvrtina lidí chodí méně do restaurací než před dvěma roky. Více než 60 % lidé obědvá nejméně jednou týdně jídlo z domova, tj. z kastrůlku. To jsme chtěli?

Podle průzkumu lidé se stravenkami obědvají v restauracích dvakrát častěji než lidé s paušálem. Je to přece logické, aby stravenky utráceli v restauraci. Se stravenkami je spokojena naprostá většina zaměstnanců, která je dostává, jen 7 % není spokojeno. Ale s paušálem je nespokojen každý pátý.

Hlavní však je něco jiného. Paušál nahradil stravenky. 80 % těch, co má dnes paušál, mělo předtím stravenky. Jen 120.000 lidí nemělo před paušálem nic. Tak kde je ten milion zaměstnanců, kteří předtím neměli stravenky, kterým paušálem přinášíme teplé jídlo, jak tvrdilo ministerstvo financí?

Negativní dopad do veřejných rozpočtů se odhaduje v ročním přepočtu na více než 5 mld. Kč. Tedy žádné necelé 2 mld., jak nás ujišťovalo ministerstvo financí.

A nakonec, dopad do hospodaření restaurací. Podle odhadů, letos restaurace vlivem poklesu objemu stravenek přijdou o 7 – 8 mld Kč tržeb. Ohroženy jsou i firemní kantýny, resp. závodní jídelny. Těm se snížil počet strávníků o 55 tisíc. A to není dobrá zpráva, protože to nakonec může vést i k jejich omezení a to zhorší sociální podmínky našich zaměstnanců.

Když to shrnu. Stravenkový paušál, o který tak vehementně bojoval pan Stárek, jen dále zhoršil hospodaření restaurací.

Jistě se brzy dozvíme, že restaurace mají existenční problém. Jak je to možné, když si vybojovaly stravenkový paušál? Že by někde pan Stárek udělal chybu?

Chyba je bezpochyby i jinde. Je to, vedle toho, co už bylo řečeno výše, také cenovou politikou restaurací, protože na ceny, které dnes požadují za obvyklá jídla – často o 30 – 40 % vyšší než před rokem – jen těžko někoho nalákají. Bude se tedy požadovat pomoc ze strany státu s tím, že některé další restaurace nepřežijí atd. Doufám, že už je teď nebudeme dotovat. Mají přece to, co chtěly. Bude však nutno také najít odvahu říci, že jednou z příčin jejich problémů je také stravenkový paušál, o který tak bojovaly.

Možná, že nová vláda, pokud bude hledat rezervy v rozpočtu – a stravenkový paušál „stojí“ nejméně 5 mld – by mohla uvažovat o návratu stravenek. Je to totiž skoro stejně jako jsou dotace jízdného pro seniory a studenty, které vláda chce zrušit. Bylo by proto daleko lepší ponechat tyto slevy na jízdném a znovu se vrátit ke stravenkám

Tím by se pomohlo hned dvěma skupinám. Důchodcům, na které se valí zdražování tepla, plynu  a elektřiny a také restauracím. Tak proč to nezkusit?

Je to totální neúspěch stravenkového paušálu.

Projekt se nepovedl.