Bohuslav Sobotka: Schválená hospodářská a obchodní dohoda EU s Kanadou pomůže českým exportérům

Na úplný závěr svého funkčního období si Poslanecká sněmovna nechala k projednání ještě jeden důležitý bod – ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé, známou pod zkratkou CETA. Právě CETA patřila spolu s Pařížskou klimatickou dohodou ke zbylým hlavním prioritám, které chtěla koaliční vláda v každém případě prosadit ještě do konce volebního období Poslanecké sněmovny. Jsem rád, že přes průtahy při jejím projednávání ji poslanci nakonec odsouhlasili. Jedná se totiž o významný dokument, který evropským a českým firmám otevře další významný trh čítající 35 milionů obyvatel. Kanada je jeden z našich nejdůležitějších mimoevropských spojenců, demokratická vyspělá průmyslová země s mnoha příležitostmi.

Dohoda odstraňuje celní bariéry, zahrnuje i služby, ochranu práv k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky a také podporu a ochranu investic. Jakmile vstoupí v platnost, odstraní postupně v rámci smluvených přechodných období 99 procent cel na průmyslové výrobky. Pozitivně se dotkne především strojírenského, hutnického a chemického průmyslu, ale také stavebnictví, IT technologií a služeb, naše firmy se budou moci ucházet o veřejné zakázky po celé Kanadě a samozřejmě naopak.

Naše ekonomika je výrazně proexportně orientovaná. Pronikání na nové trhy, a to za co nejvýhodnějších podmínek, je pro nás tedy nesmírně důležité. Jsem přesvědčen, že pozitivní dopady uzavření této dohody se projeví už během krátké doby.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR