Británie dnes opouští Evropskou unii

Nastal den D. Po 47 letech členství a 3 letech jednání a politických kotrmelců dnes Velká Británie opouští EU.

Ačkoli počínaje zítřkem žádná revoluce v česko-britských obchodních vztazích díky dojednanému přechodnému období patrně nenastane, pro byznys budou následující měsíce velice zásadní.

Česká republika vyvážela do Velké Británie, coby součásti jednotného evropského trhu, téměř 5 % svého celkového vývozu. Ve srovnání například s českým exportem do Číny je v současnosti hodnota našeho přímého vývoz do Británie  v přeshraničním pojetí cca 3,7 krát vyšší.

Nastavení budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Velkou Británií, na které teď zbývá pouze 11 měsíců (do konce roku 2020), je pro český byznys proto velice důležité a mělo by patřit mezi letošní bruselské priority. Mimo jiné i proto, abychom 31. prosince letošního roku opět nestáli před stejným katastrofickým scénářem neřízeného brexitu (cliff-edge scenario) s obavami z nejistoty a z předem nedefinovaných obchodních bariér bez možnosti se na ně včas připravit. Připravovaná komplexní dohoda o volném obchodu mezi EU a Velkou Británií by měla tyto obavy definitivně vyřešit. 

Vzhledem k tomu, že britské vládě nyní vlastní zákon zakazuje žádat o prodloužení přechodného období, je nezbytné ve zbývajícím čase upravit smluvně ty nejnutnější oblasti vztahů, ve kterých EU jedná jako celek (zejména obchodní politika). Některé záležitosti lze alespoň předběžně upravit jednostrannými akty a často byly řešeny už při přípravě na brexit (viz např. český „Brexitový zákon“). Další otázky budou zřejmě řešeny postupně během roku 2021. Sjednání komplexní dohody o volném obchodu a její ratifikace není v dostupném čase příliš reálná a to, ani když půjde o dohodu výlučně v působnosti EU, bez ratifikace národními parlamenty.

Nyní musíme postupovat rychle, abychom zabránili chaosu a zajistili hladký přechod k novému uspořádání, které poskytne evropsko-britským vztahům jasný a stabilní rámec a bude mít podporu občanů i byznysu.

Vedle obchodního partnera na jednotném trhu EU přichází Česká republika odchodem Velké Británie i o svého častého a silného spojence při náročných vyjednáváních v EU28. Ukončení této diplomatické spolupráce se projeví na rozdíl od té obchodní ihned, jelikož britští zástupci se přestávají jednání institucí EU účastnit již počínaje 1. únorem. Společnou řeč nacházela Česká republika s Británií často jak v otázkách jednotného vnitřního trhu, otevřené společné obchodní politiky, tak v otázkách vztahů se sousedy EU. Máme-li být schopni české zájmy v budoucnu efektivně hájit, pro všechna tato témata musíme urychleně najít spojence nové.

Fára Pavel
kategorie EU infoservis