Podnikatelská mise s místopředsedou vlády na Ukrajinu

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v podnikatelské misi, která bude doprovázet místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy ČR Karla Havlíčka na Ukrajinu. Mise se uskuteční ve dnech 9. až 11. března 2020 a společně ji organizují Svaz průmyslu a dopravy a Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS. Podnikatelskou delegaci povede za Svaz průmyslu a dopravy prezident Jaroslav Hanák (bude potvrzeno) a za Komoru SNS předseda představenstva František Masopust.

Hlavním bodem cesty budou podnikatelská fóra, která se uskuteční v Dnipru a v Kyjevě a na která budou přizvány firmy oslovené místními partnerskými komorami. Fóra zahájí místopředseda vlády Karel Havliček za účasti svých protějšků. Podnikatelé dostanou také možnost zúčastnit se plenárního zasedání 9. zasedání česko-ukrajinské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci či jednání s některými členy ukrajinské vlády (dle aktuálních možností a oborového zaměření firmy). Součástí programu bude i setkání místopředsedy vlády s účastníky podnikatelské delegace.

Předběžný rámcový program:
Pondělí, 9. 3.

 • odlet z Prahy do Dnipru (cca 16:00)
 • setkání místopředsedy vlády s českými podnikateli účastnícími se mise

Úterý, 10. 3.

 • oficiální program v Dnipru včetně podnikatelského fóra a B2B jednání
 • odlet z Dnipra do Kyjeva ve večerních hodinách (cca 17:00)

Středa, 11. 3.

 • oficiální program v Kyjevě – plenární zasedání MVK, jednání s některými členy ukrajinské vlády společně s vybranými účastníky doprovodné podnikatelské mise, podnikatelské fórum/kulatý stůl a B2B jednání
 • odlet z Kyjeva do Prahy ve večerních hodinách (cca 18:00)

Účast v delegaci doporučujeme firmám působících zejména v těchto oblastech: civilní letecký průmysl, důlní průmysl, energetika, environmentální technologie, obranný průmysl, stavebnictví a infrastruktura, strojírenství, vodohospodářství, zemědělský a potravinářský průmysl a zdravotnický a farmaceutický průmysl.

Uzávěrka závazných přihlášek je 14. února 2020.

Zálohová cena za účast v podnikatelské delegaci je 28 900,- Kč. Cena zahrnuje ubytování v hotelech, místní transfery, společenské akce, zápis společnosti v oficiálním katalogu mise, občerstvení a náklady spojené s přípravou cesty a službami pracovníků SP ČR a Komory SNS během cesty. Přeprava vládním speciálem je zdarma. Na Ukrajině neplatí pro občany ČR/EU vízová povinnost.

Pro přihlášení na misi je potřeba:

 • Vyplnit on-line registrační formulář s profilem firmy pod tímto odkazem
 • Zaslat podepsanou a naskenovanou přihlášku na adresu lmartin@spcr.cz
 • Do katalogu podnikatelské mise, který budeme připravovat v angličtině, prosíme o elektronické zaslání kvalitní fotografie účastníka v pasovém/vízovém formátu spolu s přihláškou.
 • Pro společné představení Vaší společnosti na podnikatelských fórech zaslat vyplněný vzorovy snimek prezentace (v angličtině)
 • Uzávěrka přihlášek na misi – vzhledem k očekávanému zájmu o účast a v zájmu kvalitní přípravy programu prosíme o Vaši registraci co nejdříve, nejpozději však do pátku 14. února 2020 (do konce dne). V případě naplnění kapacity vládního speciálu organizátoři upřednostní členské firmy SP ČR a Komory SNS.

Výběr místních firem pro B2B bude probíhat na základě Vámi dodaných profilů a informací o Vaší firmě. Prosíme proto o konkrétní upřesnění Vašich zájmů a případně i rozjednaných projektů v příslušných kolonkách přihlášky. Tyto informace slouží také jako podklad pro doprovázeného představitele státu.

Při vyplňování profilu mějte prosím na paměti, že údaje budou použity pro výrobu tištěného katalogu mise, jehož cílem je co nejlépe druhou stranu seznámit s profily a kontaktními údaji zúčastněných firem.

Po obdržení Vaší závazné přihlášky Vám zašleme další pokyny a zálohovou fakturu na účastnický poplatek. Další podklady a informace Vám budeme průběžně zasílat elektronickou poštou.

Kontaktní osoby pro zajištění mise:

Prihlaska_Ukrajina_2020.docx

vzorovy_snimek_Ukrajina.ppt

Lukáš Martin
kategorie Podnikatelské mise a semináře