Ambiciozní pracovní program Evropské komise na rok 2020

Evropská komise zveřejnila 29. ledna 2020 svůj pracovní program na rok 2020, který by měl přetavit politická vodítka deklarovaná předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenovou v hmatatelné výsledky pro evropské občany, podniky a společnost.

Von der Leyeová komentovala nový pracovní program slovy: „Komise je zavázána vypořádat se s generačními výzvami jako je klimatická změna, digitalizace a migrace. Jsme připraveni zasadit se implementaci Zelené dohody pro Evropu a zlepšit tak šance evropských občanů a podniků v digitální transformaci.“ Maroš Ševčovič, vice-prezident EK připojil: „Pracovní program Komise odráží hlavní priority Evropského Parlamentu a Rady a poprvé obsahuje i trendy, kterým čelí naše ekonomiky a společnosti.“

Balíček dokumentu k pracovnímu programu 2020 obsahuje hlavní dokument, který představuje ambice Komise v šesti hlavních oblastech – Zelená dohody pro Evropu, Evropa připravená pro digitální věk, ekonomiky pro lidi, silná Evropa ve světě, podpora evropského způsobu života, nový impuls pro evropskou demokracii. Zvláštní kapitola je věnována i respektu k principu better regulation zejména ve světle Zelené dohody pro Evropu, což komise komentuje jako Zelený příslib, který nezpůsobí škodu.

Součástí balíčku je řada příloh s novými návrhy, programem REFIT, návrhy na stažení či zrušení.

Přehled s novými návrhy přináší v rámci uvedených šesti oblastí 42 nosných legislativních či nelegislativních návrhů. Komise plánuje celou řadu nelegislativních strategických dokumentů:

 • Zelená dohoda pro Evropu (4Q 2019), Evropský investiční plán pro zelenou dohodu
 • Nová strategie EU pro klimatické změny
 • Nový Akční plán pro oběhovou ekonomiku
 • Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu
 • Strategie pro Evropu připravenou na digitální věk
 • Sdělení o budoucnosti Výzkumu a Inovací, Evropský výzkumný prostor
 • Aktualizovaná Agenda dovedností pro Evropu, Evropský prostor vzdělávání
 • Nová agenda pro spotřebitele
 • Nová strategie pro rovnost žena a mužů.
 • Efektivní daně pro 21. století
 • Průmyslová strategie
 • Akční plán na posílení Jednotného trhu, strategie pro MSP

Legislativní návrhy zahrnují:

 • Evropský systém zajištění podpory v nezaměstnanosti
 • Evropský fond pro spravedlivou transformaci
 • Revize směrnice o nefinančním reportingu
 • Připravit spotřebitele na zelenou transformaci
 • Opatření na zvýšení transparentnosti v boji proti rozdílům v platech žen a mužů
 • Europol, posílení mandátu
 • Opatření v oblasti kapitálových trhů (MiFIDII, MiFIR)
 • Spravedlivá Minimální mzda, zahájeny konzultace se sociálními partnery podle 153(1), 153)2) a 154 TFEU

Pracovní program Evropské komise ke stažení zde.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie EU infoservis