Byla vyhlášena soutěž pro firmy, které zaměstnancům pomáhají skloubit práci s péčí o jejich blízké

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje společně s organizací Byznys pro společnost1 nultý ročník ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/ Caregivers Friendly Employers 2021. Smyslem soutěže je ocenit firmy vytvářející co nejlepší podmínky pro zaměstnance, kteří musejí skloubit práci s dlouhodobou péčí o své blízké.
 
Letošního nultého ročníku soutěže se mohou zúčastnit soukromí i veřejní zaměstnavatelé.
 
„V České republice jsou téměř dva miliony lidí, kteří chodí do práce, a přitom ve volném čase pečují o někoho ze svých blízkých. Někdo takový se tedy najde v naprosté většině firem. Zaměstnavatelé si to však mnohdy neuvědomují a pracujícím jejich dvojí roli nijak cíleně neusnadňují. Soutěž je jednou z cest, jak na současný stav upozornit a změnit ho. Pečujících lidí navíc bude v budoucnu přibývat spolu s tím, jak populace stárne,“ zdůrazňuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ta také připomíná, že právě lepší sladění osobního a pracovního života je jednou z výzev, před kterou trh práce stojí, a jejíž řešení je i prioritou ministerstva.
 
Mnozí zaměstnanci se po práci starají o svoji rodinu, často ještě o nezaopatřené děti, a současně pečují o své nemocné blízké (partnery, rodiče, děti a příbuzné) z důvodu nemocí
stáří, vážného úrazu, těžké nemoci nebo dlouhodobého hendikepu. Z těchto takzvaně neformálně pečujících jsou přitom ze dvou třetin ženy ve věku 35 až 64 let.
 
„Smyslem ceny Zaměstnavatel přátelský k neformálně pečujícím/Caregivers Friendly Employers 2021 je napřít pozornost českých zaměstnavatelů k významným trendům na trhu práce, jako je stárnutí populace, mezigenerační spolupráce a respekt. Hledáme zaměstnavatele, kteří budou aktivně vytvářet podmínky pro své zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se mimo práci starají o své dlouhodobě nemocné blízké,“ představuje cenu Pavel Štern, ředitel programů Byznysu pro společnost.
 
Nultý ročník ceny bude podle organizátorů specifický: „Nebudeme vyhlašovat jediného vítěze, jde nám o to zapojit co nejvíce nominovaných, kteří splní zadaná kritéria. Ti všichni budou zařazeni do národního seznamu zaměstnavatelů, kteří vytváří pracovní prostředí přátelské k neformálně pečujícím, a poslouží jako příklad dobré praxe pro ostatní,“ vysvětluje Pavel Štern.
 
Inspirací k vyhlášení ceny byly zkušenosti z poradny Starám se a pracuji určené pro neformálně pečující (www.staramseapracuji.cz), kterou Byznys pro společnost provozuje již třetím rokem. Zaměstnavatelé se do soutěže mohou přihlásit do konce června na stránce www.pecujicizamestnavatel.cz. Ucházet se budou také o cenu ministryně práce a sociálních věcí za inovativní přístupy k tématu neformálně pečujících. Výsledky nultého ročníku budou vyhlášeny na letošní konferenci Fórum rodinné politiky, která proběhne
7. září v Praze.
 
__________
BPS – Byznys pro společnost je největší aliance firem prosazující odpovědný a udržitelný přístup v podnikání u nás. Díky zapojení do mezinárodních struktur sleduje nové trendy v udržitelnosti, lokalizuje mezinárodní standardy a otevírá nová témata, o která by se měly firmy v Česku zajímat. Jde o Národní partnerskou organizací CSR Europe, evropské
platformy pro odpovědné podnikání zapojující do odpovědnosti a udržitelného přístupu přes 10 000 firem v členských zemích. BPS sdružuje významné společnosti s více než 250 000 zaměstnanci a tisíci dodavateli s významným vlivem na společnost. Firmy sdružené v BPS patří mezi lídry udržitelnosti a odpovědnosti. BPS pomáhá firmám integrovat odpovědnost a udržitelnost do centra podnikání. Otevírá diskuze se stakeholdery a podporuje výměnu dobré praxe a zkušeností.
 
 
  • Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí