Časopis Ekonom spustil žebříček ESG

Nominujte svou firemní ESG strategii nebo dílčí ESG projekt do Ekonom žebříčku udržitelnosti, a dejte tak světu vědět, co v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti děláte. Uzávěrka nominací je 30. dubna.  Ekonom žebříček udržitelnosti vzniká ve spolupráci týdeníku Ekonom a Svazu průmyslu a dopravy ČR. K tématu si také můžete přečíst aktuální článek Ekonomu .