Celostátní kampaň pro podporu očkování zajistí Asociace komunikačních agentur

Očkování v České republice bude mít jednotný vizuální koncept. K propojení dojde napříč reklamními formáty i očkovacími centry.

Úřad vlády vyhlásil 15. ledna podlimitní veřejnou zakázku „Kreativní celostátní kampaň na podporu očkování proti onemocnění covid-19“, osloveno bylo v jednacím řízení bez uveřejnění 5 subjektů a do soutěže následně čtyři z nich poslaly své nabídky. V minulém týdnu Úřad vlády na základě doporučení komise odeslal všem účastníkům oznámení o výsledku zadávacího řízení. Vítězný návrh podala společnost ARAs, která je 100% vlastněná Asociací komunikačních agentur AKA.

Všechny návrhy na koncepty kampaně, které zpracovali účastníci zadávacího řízení, byly zpracovány velmi kvalitně a my všem děkujeme za jejich účast. V dohledné době bude uzavřena smlouva a kreativní část kampaně se bude moct rozjet naplno,“ říká ředitel odboru komunikace Úřadu vlády Vladimír Vořechovský, který převzal výběr kreativní agentury od Ministerstva zdravotnictví na počátku letošního roku.

Celostátní komunikační kampaň k očkování bude financovaná ze dvou zdrojů. Úřad vlády uhradí hodnotu veřejné zakázky na kreativní část kampaně, která činí 4 198 702 korun vč. DPH, a Ministerstvo zdravotnictví má na nákup médií schválených 50 milionů Kč vč. DPH. Společně proto počátkem ledna podepsali memorandum o spolupráci.

Na vítězném konceptu se shodli, při společném jednání poroty, všichni účastníci hodnocení. Hlavní slogan kampaně zní: „Udělejme tečku za koronavirem“.

Hlavní myšlenka kampaně je pozitivní, jednoznačně směřovaná do budoucnosti. Ve sloganu je nejen naděje na ukončení opatření spojených s koronavirem, ale i výzva k akci. Další důvod, proč návrh dodavatele ARAs získal v hodnocení nejvíc bodů, spočíval v tom, že na rozdíl od ostatních obsahuje jasný logotyp kampaně – tečku. Ten není přitom samoúčelný, ale je integrální součástí veškeré doprovodné komunikace,“ dodává Vořechovský.

Vítězná kampaň z dílny iniciativy Asociace komunikačních agentur je zároveň velmi propracovaná. Předložená nabídka obsahovala návrh komplexního komunikačního konceptu, časování a dostatečně velký prostor pro další rozvoj komunikace.