Ceny průmyslových výrobců stále výrazně rostou

Ceny průmyslových výrobců se v červenci meziročně zvýšily o 26,8 % (v červnu o 28,5 %). Jedná se o jedny z nejvyšších hodnot v historii ČR. Velmi mírné snížení tempa meziročního růstu a meziměsíční růst o 0,3 % však naznačují, že by se inflační tlaky přeci jen mohly začít pomalu snižovat.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny energie o 54,5 %. Nejvíce zdražila elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch, a to o 49,8 %. Dále výrazně rostly i ceny chemických látek a výrobků o 47,1 %, těžby a dobývání o 30,4 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 23,8 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se pak zvýšily o 22,2 %.

Další výrazný meziroční nárůst cen průmyslových výrobců je dán zejména současnou energetickou krizí, jelikož ceny ve skupině průmyslových výrobců bez energie se meziročně zvýšily „pouze“ o 18,0 %. Bohužel se ale současná situace kolem elektřiny a jejích cen v srpnu dále komplikuje, takže i v za tento měsíc očekáváme, že tento ukazatel neklesne a udrží si výrazně vysoké hodnoty.

Za nárůstem cen průmyslových výrobců bez energie stojí předchozí narušení dodavatelských řetězců během pandemie. Vzniklé problémy dále umocnila válka na Ukrajině. Z důvodu nejistých dodávek podniky již řadu měsíců platí za vstupy do výroby skokově vyšší ceny, které jsou nuceny promítat do cen svých produktů, což se jim ne vždy daří v plné míře. Ostatně právě zdražování materiálů a surovin a ceny energie považují firmy dle aktuálního šetření SP ČR a ČNB mezi nefinančními podniky za 2. čtvrtletí 2022 za suverénně nejzávažnější překážku pro svůj další rozvoj.

Objevují se však náznaky, že inflační tlaky začínají pomalu slábnout. Dle červencového Indexu nákupních manažerů za ČR se tempo růstu nákladů firem zvolňuje již čtvrtý měsíc v řadě, stejný Index v rámci eurozóny hlásí snížení zpoždění dodávek a pokles inflačních tlaků kromě sektoru energie. Indikátorem zlepšení může být i vývoj cen některých významných kovů (měď, cín nebo hliník) na světových trzích nebo pokles cen kontejnerové přepravy po mořích.

Dosavadní inflace spojená především s problémy na straně omezené nabídky naráží na své limity i z důvodu postupného zvolňování poptávky. Z výše zmíněného Indexu nákupních manažerů je např. patrný prudký pokles zakázek v souvislosti s omezením koupěschopností odběratelů a odložením objednávek některých klientů. Mírně záporný půlroční výhled zakázek odhaduje i společné šetření SP ČR a ČNB a v neposlední řadě oslabuje poptávka v klíčových zemích v zahraničí, mj. v Číně či v Německu. Dopady dřívějšího globálního nabídkového šoku by mohlo utlumit i očekávané ekonomické zpomalení.

Pro další měsíce však přetrvává riziko spojené s vývojem cen a dodávek plynu, ale také cen elektřiny, která se od plynu odvíjí. Vývoj v této oblasti však bude ale záležet na mnohých neznámých, např. na nejistotách spojených s vleklým ukrajinsko-ruským konfliktem.