Vyhlášeny první výzvy OP TAK

MPO konečně vyhlásilo první výzvy Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Díky tomu mohou podnikatelé žádat již od 1. září o podporu projektů v energetice i výzkumu, vývoji a inovacích.

ÚSPORY ENERGIE

Program Úspory energie je jeden z očekávaných dotačních programů, který firmy podpoří v jejich aktivnímu přístupu v šetření energie. Svaz průmyslu a dopravy ČR se podílel na zlepšení programu v minulém období, kdy se nakonec stal jedním z nejvyužívanějších nástrojů. Ještě vyšší zájem se dá očekávat nyní.

Firmy totiž hledají možnosti udržitelnějšího a energeticky méně náročného fungování nejenom v souvislosti s jejich snahou o snižování environmentální stopy, ale i ekonomicky efektivnějšího fungování, které nabývá na významu s aktuálním růstem cen energie a otázkou pokračování dodávek plynu. Zájem mezi naší členskou základnou vnímáme, a to napříč obory, nejvíce ale u energeticky náročných provozů. Kromě snížení energetické náročnosti budov by měl program umožnit i modernizaci rozvodů, výměnu neefektivních technologií za úspornější, zavádění smart prvků řízení spotřeby, podporu komplexních projektů včetně kombinace s využitím FVE a akumulací, využití odpadní energie, zefektivňování provozu a mnoho dalšího.

Jednou z podmínek dotací je min. 30% úspora energií v rámci projektu. Pravidlo vychází z požadavku Komise, cílem je motivovat k vyšším úsporám a komplexnějším projektům. Z pohledu SP ČR by bylo vhodné navýšit maximální dotaci na jeden projekt i kvůli rostoucím cenám.

APLIKACE

Rovněž výzva Aplikace patřila mezi velmi žádané programy v minulém období. Svaz prosazoval, aby výzva byla vyhlášena co nejdříve a mohla tak podpořit inovativní podniky. Jelikož je výzkum a vývoj dlouhodobější a rizikovější činnost, pro mnoho firem je tento typ výzev vítanou pomocí v této turbulentní době.

 

VYHLÁŠENÉ VÝZVY OP TAK

 Výzva  Příjem žádostí Výše podpory  Míra podpory  Podporované podniky  Aktivita, omezení 
Aplikace (I). 1. 9. – 30. 11. 2022 2-125 mil. Kč 25- 85 % MSP + VP (s omezeními), VO VaV vedoucí ke konkrétním výsledkům (prototypy, funkční vzorky, poloprovozní linky, nové materiály a SW)
 Inovace (I). 1. 9. – 30. 11. 2022 1-40 mil. Kč 20-60 % MSP + VP jen jako small mid-caps (do 499 zam.) produktová a procesní inovace; stupeň inovace na úrovni TRL 5 
Inovační vouchery (I.) 1. 9. – 31. 12. 2023 50-500 tis. Kč 75 % MSP, VO ochrana práv průmyslového vlastnictví (registrace vzorů a ochr. známek, výdaje na patentové zástupce)
Proof of Concept (I.) 1. 9. – 30. 11. 2022 A 0,5-5 mil. Kč,
B 0,5-20 mil. Kč  
 35-70 % MSP (již od 1 roku stáří) A ověření proveditelnosti a potenciálu,
B finalizace vývoje
Úspory energie (I.)   1. 9. – 31. 11. 2023 0,5-200 mil. Kč 35-65 %  MSP + VP (projekty mimo EU ETS) podpora zateplování budov, modernizace rozvodů, komplex. projektů s akumulací/FVE apod. 
OZE (I.) – Větrné elektrárny 8. 9. 2022 –
1. 2. 2024
0,5 mil. Kč-15 mil. EUR 50-80 % MSP + VP  výstavba větrných elektráren 

 Podrobnosti ke všem výzvám naleznete zde.

SP ČR VYTVOŘIL PRO SVÉ ČLENY PRACOVNÍ PŘEHLED NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH PROGRAMŮ PODPORY PRO PODNIKATELE

Přehled obsahuje informace o těch nejdůležitějších vypsaných, případně v brzké době chystaných, výzvách programů NPO, OP PIK, OP TAK, Modernizačního fondu apod. a jejich základních informacích, aby alespoň částečně pomohl členům orientovat se v rozličných programech podpory, se kterými se nyní setkáváme. U každé vypsané výzvy je pak odkaz na další detailnější informace u správce programu. Přehled mohou členové po přihlášení nalézt níže, případně kotaktujte jsebesta@spcr.cz