Ceny zemědělských a průmyslových výrobců meziročně výrazně zmírnily růst

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 3,2 % a meziročně vzrostly o 11,6 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 1,0 % a meziročně byly vyšší o 10,2 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 9,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,5 % a meziročně o 5,7 %.

„Ceny zemědělských a průmyslových výrobců meziročně výrazně zmírnily růst. U cen průmyslových výrobců růst dosáhl na 10,2 %, což byla nejnižší hodnota od října 2021. Ceny zemědělských výrobců zpomalily o více než 10 procentních bodů na 11,6 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 9,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Ceny zemědělských výrobců se meziměsíčně snížily o 3,2 %. Klesly ceny olejnin o 8,4 %, brambor o 6,4 %, obilovin o 5,3 %, mléka o 3,7 % a drůbeže o 2,0 %. Vzrostly ceny zeleniny o 23,1 %, prasat o 3,0 % a ovoce o 2,2 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 11,6 % (v únoru o 22,2 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 1,4 %. Vyšší byly ceny zeleniny o 77,2 %, brambor o 27,3 % a obilovin o 4,9 %. Ceny ovoce klesly o 10,2 % a olejnin o 17,6 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 29,6 %. Vzrostly ceny vajec o 80,5 %, prasat o 47,6 %, mléka o 25,2 %, drůbeže o 24,9 % a skotu o 12,3 %.

Meziměsíčně klesly ceny průmyslových výrobců o 1,0 %. Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu byly nižší o 3,4 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 4,0 %. Snížily se ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a chemických přípravků klesly o 3,0 % a papíru a výrobků z papíru o 2,8 %. Ceny  potravinářských výrobků byly nižší o 0,3 %, z toho zejména rostlinných a živočišných olejů a tuků o 4,9 %. Vzrostly ceny ostatní těžby a dobývání nerostných surovin o 5,4 %, motorových vozidel o 0,5 % a nápojů o 1,4 %. Ceny průmyslových výrobců se meziročně zvýšily o 10,2 % (v únoru o 16,0 %). Ceny elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu vzrostly o 21,4 %, potravinářských výrobků a ostatních nekovových minerálních výrobků shodně o 23,4 % a černého a hnědého uhlí a lignitu o 80,6 %. Snížily se pouze ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin byly vyšší zejména ceny zboží krátkodobé spotřeby o 19,4 % a energií o 12,3 %. Ceny průmyslových výrobců bez energií se meziročně zvýšily o 9,5 % (v únoru o 12,4 %). 

Ceny stavebních prací se meziměsíčně dle odhadů zvýšily o 0,4 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,2 %. Ceny stavebních prací se meziročně dle odhadů zvýšily o 9,4 % (v únoru o 10,4 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 10,2 % (v únoru o 13,8 %).

Ceny tržních služeb pro podniky meziměsíčně vzrostly o 1,5 % v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 13,4 %. Ceny za služby v pozemní dopravě vzrostly o 1,0 %, ceny za skladování a podpůrné služby v dopravě a za telekomunikační služby se shodně zvýšily o 0,5 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby vzrostly o 0,7 %. Ceny tržních služeb pro podniky byly meziročně vyšší o 5,7 % (v únoru o 5,6 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 27,1 %, za poštovní a kurýrní služby o 8,0 %, za služby v oblasti programování o 7,9 %, za služby v oblasti nemovitostí o 5,9 %, za služby v pozemní dopravě o 4,3 % a za reklamní služby a průzkum trhu o 3,1 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 5,9 % (v únoru o 5,7 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – únor 2023 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), se podle údajů zveřejněných Eurostatem, ceny průmyslových výrobců v únoru meziměsíčně snížily o 0,6 % (v lednu o 2,3 %). Nejvíce klesly ceny v Bulharsku o 7,9 %, v Řecku o 3,3 % a v Belgii o 3,2 %. V Rakousku byly ceny nižší o 2,0 %, v Polsku o 0,9 %, v Česku a v Německu shodně o 0,3 %. Nejvíce vzrostly ceny na Slovensku o 11,5 %. V únoru meziročně vzrostly ceny v EU o 14,5 % (v lednu o 16,4 %). Ceny se zvýšily nejvíce v Maďarsku o 56,1 %, v Lotyšsku o 37,4 % a na Slovensku o 33,8 %. V Polsku byly ceny vyšší o 24,1 %, v Rakousku o 17,4 %, v Německu o 16,4 % a v Česku o 16,0 %.

  • Zdroj: Český statistický úřad