Červnová Evropská rada hlavně o migraci

Ve dnech 28. – 29. 6. 2018 zasedá v Bruselu Evropská rada (ER). Horkým tématem bude po schůzce V-4 a Rakouska minulý čtvrtek a nedělním mini-summitu EU především migrace, obrana a bezpečnost. Dále také hospodářské otázky jako evropský semestr, zdanění, obchod, inovace, digitální agenda, víceletý finanční rámec a vnější vztahy. Dne 29. 6. 2018 proběhne jednání eurosummitu a jednání ER dle čl. 50 ve formátu EU-27 k brexitu.

Reformě společného azylového systému věnuje EU hodně času a energie s cílem vybudovat silný a odolný systém, který ochrání ty, kteří to potřebují, zamezí nelegální migraci, ochrání vnější hranice, zlepší azylové procedury, posílí návratové politiky a podpoří spolupráci se třetími zeměmi. ER se bude věnovat také fungování stálé strukturované spolupráce (PESCO), vojenské mobilitě, spolupráci EU-NATO a podpoře obranného průmyslu.

ER schválí doporučení pro jednotlivé státy v rámci letošního evropského semestru a vyjádří se k problematice zdanění a boje proti daňovým únikům. Ministři budou diskutovat o aktuální situaci v obchodní politice EU. I přes jednostranné protekcionistické kroky zůstává USA klíčovým partnerem a je třeba jej udržet v multilaterálním systému a odrazovat od jednostranných a nepředvídatelných kroků. ER vyzve ke zlepšení koordinace výzkumu a nástrojů k financování inovací. Příští rámcový program (2021-2027) v návaznosti na současné úspěchy programu Horizont 2020 v oblasti podpory inovací prostřednictvím nástroje pro MSP, projektů spolupráce a partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem, by měl být mnohem efektivnější. ER podpoří rozvoj datové ekonomiky v souvislosti se souborem opatření zveřejněných v dubnu s cílem zvýšit dostupnost dat pro potřeby evropského hospodářství a podpořit vznik inovací založených na datech. Součástí balíku je i soubor opatření k rozvoji umělé inteligence včetně zvýšení investic do této oblasti. V centru pozornosti bude i příprava víceletého finančního rámce pro období 2021-2027.

V pátek se uskuteční zasedání eurosummitu k otázkám spojeným s budoucím směřováním eurozóny. Proběhne zasedání ER podle čl. 50 Smlouvy o EU k problematice brexitu. V posledních týdnech probíhá projednávání pozměňovacích návrhů britského parlamentu k „European Union Withdrawal Bill“. Mezi návrhy rezonuje i požadavek, aby britská vláda informovala parlament o krocích, které učinila pro zajištění účasti na celní unii, nebo možnost britského parlamentu vetovat výslednou podobu výstupové dohody a požadovat po vládě obnovit jednání, znemožňující scénář „no deal“.

BusinessEurope oslovil svým dopisem předsedu ER Donalda Tuska. Pozitivně hodnotí nastartovaný ekonomický růst v EU, který by se měl využít k dokončení reforem. Evropský byznys opakuje svoji podporu volnému obchodu a boji proti protekcionismu a očekává od ER jasný signál, pokud jde o obchodní politiku. Obchodní politika by měla přispět k dalšímu růstu a měla by zajistit výhody globalizace pro celou společnost. Měla by se soustředit na generování nových obchodních a investičních příležitostí a neměla by být zatěžována prioritami z ostatních politických oblastí. BusinessEurope oceňuje pozornost, která je věnována průmyslové politice, protože modernizace průmyslu a služeb EU je v dalším procesu globalizace zásadní. Byznys volá i po zjednodušení regulatorního prostředí. Specifická doporučení EK vnímá jako obídku k dalším reformním kroků. Důležité je i dokončení HMU a dodržení závazků Pařížské dohody, pokud jde o ochranu klimatu.

Dopis BusinessEurope z 16. 6. 2018 ke stažení zde

Vladimíra Drbalová
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Gbelec Ondřej 
kategorie Evropská rada