Česká energetická firma Energo-Pro upírá práva gruzínským pracujícím

 Převzato z IndustriALL: Czech energy company denies rights to Georgian workers

Česká hydroenergetická společnost Energo-Pro Georgia pokračuje v odmítání reakce na požadavky svých zaměstnanců, aby se setkala s gruzínským odborových svazem pracujících v energetice, členem IndustriALL Global Union.

Gruzínské odbory zahájily kampaň za důstojnost a respekt v práci, uznání odborů a sjednané mzdy, které odpovídají životním nákladům a jsou indexovány s ohledem na inflaci. Česká firma se však s odbory odmítla setkat i zabývat se jakýmikoli požadavky pracujících.

Předseda odborového svazu, Amiran Zenajšvili, uvedl:

„Poté, co odbory v dubnu uskutečnili protestní akci, poslali jsme odpovědnému ministerstvu dopis, v němž jsme uvedli naše stížnosti na nízké mzdy, zdraví a bezpečnost a potlačování odborů.

Požádali jsme vládu, aby dělala ve sporu zprostředkovatele. Vláda určila prostředníka, který se setkal s odbory a zaměstnavatelem. Nyní čekáme na odpověď.

Mezitím firma pokračuje v protiodborové kampani a od dubna probíhá otevřený konflikt.”

Generální tajemník IndustriALL Valter Sanches napsal generálnímu řediteli společnosti Jaromírovi Tesařovi:

„IndustriALL Global Union vyzývá Energo-Pro, aby okamžitě zasáhl v Energo-Pro Georgia a aby zaručil, že místní vedení bude jednat v plném souladu s národním zákoníkem práce a základními mezinárodními normami práce a bude souhlasit se zahájením konstruktivního sociálního dialogu s gruzínským odborovým svazem pracujících v energetice na základě plného dodržování základních práv pracujících.“

Česká členská organizace IndustriALL, OS KOVO, adresovala dopis dceřiné firmě Energo-Pro, Litostroji Engineering, jejíž zaměstnance sdružuje. Firma odpověděla, že není v její moci ovlivnit místní vedení v Gruzii.

Společnost Energo-Pro se sídlem v Praze je nadnárodní hydroenergetická společnost, která prostřednictvím řady dceřiných společností zaměstnává 9 000 pracujících v pěti zemích. Společnost vyrábí energii v závodech v České republice, Gruzii, Bulharsku a Turecku a má inženýrská pracoviště vyvíjející technologická zařízení v České republice a Slovinsku.

Gruzínský podnik je se 6 180 zaměstnanci v 15 vodních elektrárnách a jedné plynové největší, které společnost provozuje. Výplaty v této firmě jsou výrazně pod průměrem v průmyslu, včetně státní elektrárenské společnosti a dalších nadnárodních společností z Ruska a Turecka.