Tématem návštěvy v Ústeckém kraji byly sucho, doprava a tentokrát i biodiverzita

Premiér Babiš a ministr životního prostředí Brabec si vyslechli informace o chráněné krajinné oblasti Raná Hrádek, 23. července 2019.
Premiér Babiš a ministr životního prostředí Brabec si vyslechli informace o chráněné krajinné oblasti Raná Hrádek, 23. července 2019.
V úterý 23. července 2019 navštívil předseda vlády Andrej Babiš spolu s ministry životního prostředí Richardem Brabcem a dopravy Vladimírem Kremlíkem Ústecký kraj. Hlavními body programu byly prezentace vodohospodářských a dopravních projektů či prezentace péče o přírodu v Českém středohoří. Andrej Babiš se zároveň zúčastnil vypouštění kriticky ohroženého druhu sysla do přírody.

První zastávkou předsedy vlády v Ústeckém kraji byla obec Velemín. Zde se nejprve setkal s vedením obce, kde hovořili o vodě, obnově vodárenské infrastruktury či o stavbě domova seniorů. Důležitým tématem byly projekty vodních vrtů, které by v případě dostatečné kvality podzemní vody mohly být napojeny na vodovodní síť a tím posílit veřejný vodovod v obci. V současné chvíli ve Velemíně existují dva projekty hydrogeologických vrtů. První se nachází v části Velemín – Dobkovičky a dosahuje hloubky 46 metrů. Druhý vrt ve Velemíně je hluboký 50 metrů. Projekty mají obci pomoci k zajištění nových zdrojů vody jako ochrany v boji proti suchu. Celkové náklady na vyhloubení obou vrtů se vyšplhaly na více než 860 tisíc korun. Z toho 651 tisíc poskytlo Ministerstvo životního prostředí, které pomohlo již v 418 obcích.

Požádal jsem pana ministra, aby mi vyhotovil seznam obcí podle jednotlivých krajů, kde jsou problémy s vodou. Jsme v obci Velemín. Ministerstvo životního prostředí zde sponzorovalo dva vrty. Je to hlavně na starostech, aby nás oslovili, že mají problém s vodou. Jsme tu, abychom vyhověli, a chceme vyhovět, ale iniciativa musí vycházet hlavně z obcí. Záležitost vody a sucha je pro nás priorita a teď jsme v další obci, kde jsme to vyřešili,“ řekl Andrej Babiš.

Členové vlády si následně v obci prohlédli prezentaci projektů výstavby silnic a dálnic v Ústeckém kraji. Ředitel ústeckého ŘSD informoval, že do roku 2024 dojde k dokončení 24 kilometrů dálnice D7 v úseku mezi Slaným a Postoloprty. Během příštích dvou let by pak mělo být dokončeno zkapacitnění obchvatu Panenského Týnce. Na rok 2025 se plánuje dokončení prací na tzv. Kladenské spojce. Náklady na její stavbu činí přibližně 2,4 miliard korun.

Měli jsme prezentaci ŘSD o stavbách různých obchvatů. Podle mě je to dlouhé a je potřeba, aby ŘSD zkrátilo termíny. Jde i o legislativu a já jsem připraven pomáhat. D8 jsme v tomhle kraji stavěli 32 let. Mluvil jsem se starostkou Bíliny, která marně čeká na výstavbu obchvatu. Ten by měl být hotový až za 10 let. Tyhle termíny jsou nepřijatelné,“ okomentoval premiér dopravní stavby v kraji.

Předseda vlády spolu s ministry poté navštívil obec Raná a Národní přírodní rezervaci Raná Hrádek, která patří do chráněné oblasti České středohoří. V lokalitě se nachází jedna ze dvou největších syslích populací. Spolu s přilehlým letištěm Hrádek je jejich počet odhadován na 1 000 jedinců.

Další zastávkou byla Bílá stráň pod Mílou. Zde si členové vlády prohlédli, jak probíhá péče o přírodu. Například díky projektu LIFE+ v Lounském středohoří se na území devíti obcí podařilo podpořit péči o 250 hektarů krajiny. Došlo k obnově tradičního hospodaření, konkrétně jde o pastvu smíšeného stáda ovcí a koz na 80 hektarech cenných stepních společenstev. Právě stepi jako vrchy Raná, Orlík, Srdov či Brník patří v Českém středohoří k nejohroženějším místům. Celková cena projektu se vyšplhala na více než 35,5 milionu korun.

Posledním bodem programu bylo vypouštění kriticky ohroženého sysla obecného do přírody. Cílem je propojení s nedalekými místy, kde syslové žijí a posílení zdejších populací. Vypouštění probíhá na místech, kde dříve žili a je jim poskytována pravidelná péče. Záchranné programy realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. V rámci projektu Life České středohoří, který započal v roce 2017, dojde během šesti let k financování aktivit ve výši přibližně 62,6 milionu korun.

„Dnes jsme byli v Rané vypouštět sysly. Tento druh byl ještě v 50. letech označován za zemědělského škůdce a nyní je kriticky ohrožený. Vymizeli z přírody kvůli změnám v krajině a zemědělském hospodářství. V loňském roce se počet syslů v České republice odhadoval asi na 6 500 jedinců,“ dodal Andrej Babiš na závěr návštěvy Ústeckého kraje.