Vláda určila, co je přiměřené obydlí u dlužníka, podpoří vznik digitálních technických map

Ve Strakově akademii se 22. července 2019 uskutečnilo jednání vlády.
Ve Strakově akademii se 22. července 2019 uskutečnilo jednání vlády.
Vláda Andreje Babiše schválila na jednání v pondělí 22. července 2019 nové nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení. Schválila také změnu systému financování adiktologických služeb, která zvýší transparentnost financování protidrogových projektů.

Vládou schválené nové nařízení o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení, reaguje na novelu insolvenčního zákona. V ní došlo k obligatornímu spojení plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty namísto stávající praxe, kdy bylo oddlužení možné buď prodejem majetku, nebo srážkami z příjmu dlužníka.

Nové nařízení, které připravilo Ministerstvo spravedlnosti, má za nových podmínek zaručit, aby dlužníkovi v procesu oddlužení zůstala možnost ponechat si přiměřené obydlí. Vláda argumentuje, že když dlužníkovi zůstane určité materiální zázemí, má následně větší šanci vrátit se do normálního života. Vlastní bydlení mu navíc umožňuje i více splácet, protože snižuje jeho životní náklady. Nově se tedy při posuzování, zda je dlužník povinen své obydlí vydat ke zpeněžení, bude posuzovat přiměřenost podle jednoznačně stanovených parametrů vycházejících ze statistik Českého statistického úřadu.

Vláda změnila také nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol. Na návrh Ministerstva zemědělství změnou podpořila malé školy do 150 žáků, kterým na náklady spojené s distribucí zdravé stravy přidala jednu korunu na porci. Aby náklady na program podpory udržela v rozumných mezích, schválila současně na základě odborné analýzy snížení dotace pro větší školská zařízení o 0,1 koruny na porci. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zemědělství.

Ministři měli na stole také pět poslaneckých a jeden krajský návrh na legislativní změny. Neutrální stanovisko zaujali například k návrhu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny. Cílem předkladatelů je rozšířit opatření v boji škůdcům i na porosty, které nemají ze zákona status lesa, a také na další druhy škůdců, jako jsou jmelí či nejrozšířenější druhy dřevokazných hub. Plnou podporu vlády bude mít poslanecký návrh na novelu zeměměřičského zákona, která má stanovit požadavky na obsah, pořizování a správu povinně vedených digitálních technických map kraje, dobrovolně vedených digitálních technických map obcí a zároveň provést úpravu informačního systému digitální mapy veřejné správy.

Vláda projednala také změnu systému financování adiktologických služeb, kterou navrhla Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Financování a správa dotačních titulů budou od příštího roku převedeny z ministerstev školství, zdravotnictví a spravedlnosti na Úřad vlády ČR. V souvislosti s touto centralizací dojde také k úpravě návrhu státního rozpočtu na rok 2020, když z rozpočtů dotčených ministerstev bude na Úřad vlády přesunuto celkem 41,5 milionu korun.

Vláda si od této změny slibuje zvýšení efektivity a transparentnosti financování projektů a dalších aktivit integrované protidrogové politiky ze státního rozpočtu. Život usnadní i žadatelům o projekty realizované v rámci integrované protidrogové politiky, protože dojde ke sjednocení podmínek pro udělování dotací ze státního rozpočtu a k zajištění rovného přístupu pro všechny žadatele. Zároveň dojde i ke snížení administrativní zátěže při zpracování a vyhodnocování žádostí o dotace jak pro žadatele, tak pro poskytovatele dotací.

Kompletní výsledky jednání vlády 22. července 2019 naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-22–cervence-2019-175189/.