Česká národní banka ponechala stávající výši úrokových sazeb

Česká národní banka nechala na dnešním zasedání (po devíti zvýšeních za sebou) úrokové sazby beze změny. Základní dvou týdenní repo sazba zůstala na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. První jednání ve složení nové bankovní rady znamená částečný obrat v dosavadním kurzu měnové politiky. Nový guvernér Aleš Michl ostatně již dříve naznačil, že namísto vyšších úrokových sazeb chce spíše posílit kurz české koruny.

ČNB nyní reaguje na vysokou inflaci, která je rekordní za posledních 30 let a násobně překračuje původní odhady řady institucí, včetně prognóz samotné ČNB. Meziroční míra růstu spotřebitelských cen dosáhla za červen 17,2 % a ještě vyšší čísla jsou patrné např. z Indexu cen průmyslových výrobců, který za stejné období stoupl o 28,5 %. Výrazně rostou zejména ceny energie, pohonných hmot či potravin. Ačkoliv např. podle aktuálního Indexu nákupních manažerů za ČR i za eurozónu hlásí firmy zmírnění tempa růstu nákladů, inflační tlaky rozhodně nejsou u konce.

Rychlost zdražování představuje vážný problém jak pro spotřebitele, tak pro firmy. Podniky dle aktuálního šetření (společné šetření SP ČR a ČNB za 2. čtvrtletí 2022) považují růst cen materiálů a surovin a ceny energie za nejzávažnější bariéry svůj pro další rozvoj. Inflace a další nejistoty např. v důsledku vypuknutí války na Ukrajině také začínají pomalu ochlazovat poptávku, což je patrné mj. z posledních konjukturálních průzkumů (pokles sentimentu spotřebitelů popáté v řadě) nebo z opatrného výhledu budoucích zakázek.

ČNB se v předchozích měsících snažila zamezit inflaci navýšením úrokových sazeb, které jsou nyní rekordní od roku 1999. Je však otázkou, jak účinný nástroj je „úrokový kanál“ měnové politiky. Aktuální cenový vývoj je z velké části zaviněný mezinárodními nabídkovými vlivy, zejména předchozím narušením dodavatelských řetězců, které nemá bankovní rada možnost výrazněji ovlivnit. Ve světle nynějších překážek by další zvýšení úrokových sazeb představovalo pro firmy dodatečné náklady na úvěrové financování. Úrokové sazby u nových úvěrů nefinančním podnikům dosáhly za červen 7,9 %, což je nejvíce v historii měření statistik ČNB.