Vyjádření zásadní nespokojenosti

Vážený pan
Ing. Marian Jurečka
Ministr práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
 
Na vědomí:
vážený pan
prof. PhDr. Petr Fiala, PhD.
Premiér Vlády ČR
 
V Prachaticích, 29. 7. 2022
 
Vyjádření zásadní nespokojenosti s jednáním o platech v rámci ÚP ČR a zaměstnanců ve státní službě – otevřený dopis
 
Vážený pane ministře,
již po několikáté se na Vás obracím ve věci platů zaměstnanců ve veřejné sféře pro rok 2022. I přes několik schůzek, které již proběhly, jsou nadále zaměstnanci ÚP ČR, ti ve státní službě, drženi v nejistotě. Jejich nespokojenost a nervozita dramaticky narůstá.
 
Musíme stávkou dokazovat veřejnosti a především Vám, včetně Vlády ČR, že jsme strategickou institucí? Bez služeb Úřadu práce ČR se neobejde téměř žádný občan, jsme klíčovou institucí pro fungující sociální systém a udržování sociálního smíru. Naši zaměstnanci tvrdě pracovali i v době pandemie. Jsme první institucí, která pomáhá běžencům z Ukrajiny, lidem zasaženým živelnými pohromami. Přesto jsme nejhůře placenými státními úředníky, byť s obrovskou finanční zodpovědností.
 
Vyplacení odměn (o které dodnes nejsou navýšeny rozpočty krajských poboček) mohlo fungovat na uklidnění atmosféry v I. čtvrtletí t.r., ale už ne nyní, kdy na zaměstnance stále více dopadá inflace a energetická krize. Vaše vláda přidává zaměstnancům pod zákoníkem práce a zaměstnanci ve služebním poměru nedostanou nic? Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že v řadách ÚP ČR pracují pracovníci pod zákoníkem práce i ve služebním poměru. Tímto Vaším rozhodnutím dochází dle našeho názoru k situaci, která by mohla naplňovat znaky diskriminačního jednání při odměňování zaměstnanců státu.
 
Zaměstnanci už dále nemohou spoléhat na Váš příslib výplaty odměn, potřebují mít jistotu solidního platu, ze kterého budou schopni uhradit provoz svých rodin. V této zemi musí platit, že ten, kdo pracuje, se má mít lépe než ten, který nepracuje. Vzhledem k již druhé valorizaci životního minima v letošním roce ale Vláda ČR učí veřejnost natahovat ruku směrem ke státu a k pracujícím státním zaměstnancům vysílá signál, že si jejich práce neváží. Státní zaměstnanci jsou na rozdíl od zaměstnanců pod zákoníkem práce kráceni na některých svých právech (viz. § 80-82 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě v platném znění) a tato omezení mají zařazení do státní služby finančně kompenzovat. Naprostým výsměchem zaměstnancům úřadu práce je skutečnost, že jsme upozornili v dubnu na katastrofální odměňování a v tarifech nejsme zase na pořadu dne…
 
Ve státní službě působí zhruba 61 000 státních zaměstnanců, z nichž 75% jsou ženy. Mezi nimi je řada samoživitelek a osob pečujících o své blízké. Největší část státních zaměstnanců (zhruba 20 000) je zařazena do 9. platové třídy. Především na úřadu práce, jsou již několik let velmi nízké prostředky na nadtarifní složky platu, že i ti nejzkušenější a nejvýkonnější zaměstnanci mají plat okolo 27 000 Kč brutto, často i mnohem méně. Není tedy divu, že čím dál více z nich musí žádat o sociální dávky. Značná část odchází, nedaří se je nahrazovat a toto tempo odchodu se stupňuje, jistě tyto informace máte.
 
Můj dopis není schopen vykreslit tu obrovskou frustraci a naštvanost našich zaměstnanců. Vysíláme Vám tímto významné varování. Máme detailně zmapovanou atmosféru na našich pracovištích, volání po stávce je silné, zaměstnanci žádají odbory o větší razanci. Pokud opravdu nedojde do 31. 8. 2022 k zásadnímu řešení, to znamená přidání ve výši 10% do tarifů státních zaměstnanců ve státní službě od 1.9. 2022, jsme připraveni stávkovat. Proč úředníci samospráv, kterých je násobně více než nás, dostanou přidáno a my nikoliv? To považujeme za extrémně diskriminační krok. Za odbory bych byl nerad, aby toto, co uvádím, bylo bráno jako nekorektní jednání. Je to vážné upozornění na zákonné kroky, které zaměstnanci, v hájení svých práv, mají. Nebereme si případnými dalšími kroky klienty jako rukojmí, rukojmími státu se naopak cítíme my. Vadí nám neustálé nekorektní zmiňování výše platů ve veřejné sféře, oněch více než 40 tisíc, se úřadu práce rozhodně netýká, kdyby ano, nepíšu vám tento dopis.
 
Na závěr uvádím, že si sice nechceme brát naše klienty za rukojmí, jak by někdo zmínil, ale jsme připraveni využít všech právních prostředků, včetně nezadatelného práva na stávku. Jsme připraveni využít i dalších právních nástrojů k ochraně našich zaměstnanců před nerovným zacházením, které může nastat z důvodu rozhodnutí vlády přidat na platech jen některým skupinám zaměstnanců. Dovolím si podotknout na samotný závěr, že v rozpočtu státu částka 10% od září pro cca 60 tisíc „služebníků státu“, je zcela zanedbatelná.
 
V úctě
 
Mgr. Jan Dudek
Předseda PV odborových organizací při ÚP ČR
 
 
Přílohy:
  • Zdroj: ODBOROVÝ SVAZ STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ