Česká republika míří mezi technologické lídry

Předseda vlády Andrej Babiš představil novinářům nové logo, kterým bude ČR propagovat svou inovační strategii
Česká republika chce být zemí budoucnosti. Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) pod vedením premiéra Andreje Babiše schválila ve středu 23. ledna 2019 na pravidelném zasedání klíčový dokument Inovační strategie České republiky 2019–2030, který RVVI zpracovala v úzké spolupráci s týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. Strategie vytyčuje nové priority, jejichž naplnění by Českou republiku do roku 2030 mělo zařadit mezi nejinovativnější země Evropy. Součástí strategie je i zavedení nové značky Czech Republic: The Country For The Future.

„Disponujeme mimořádným znalostním potenciálem, jsme technologicky orientovanou zemí a splňujeme nejpřísnější ekonomická kritéria. Kdy jindy se pustit do takto odvážných změn, než v době, kdy patříme mezi nestabilnější ekonomiky v Evropě, kdy naše podniky dosahují rekordních výsledků a naši vědci získávají ve světě stále větší respekt,“ uvedl k záměru Inovační strategie premiér Babiš.

Naplňování tohoto rámcového strategického plánu bude v přímé gesci předsedy vlády, a to právě prostřednictvím vládní RVVI, které Andrej Babiš předsedá. „Čeká nás nesmírně náročná práce, jsem ale přesvědčen, že společnými silami posuneme opět naší zemi tam, kam kdysi patřila,“ dodává premiér.

Inovační strategie ČR sestává z devíti strategických pilířů. Jsou jimi oblasti: Financování a hodnocení výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice a Chytrý marketing.

V každém pilíři je zahrnuto východisko dané oblasti, následují rámcové cíle a nástroje převážně legislativního charakteru vedoucí k jejich naplnění. Po schválení strategie vládní RVVI bude následovat pro každý pilíř detailní akční plán, který bude ročně aktualizován a v pravidelných intervalech kontrolován Radou. Každý pilíř má svého institucionálního garanta, obvykle na úrovni ministerstva, a současně je stanovena i konkrétní manažerská odpovědnost.

Východiskem pro porovnání stavu současného a určení stavu budoucího byla Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím, kterou RVVI každoročně zpracovává.

V souvislosti se schválením Inovační strategie ČR radní zdůraznili význam podpory kvalitní vědy v širokém oborovém spektru jakožto nezbytné znalostní základny pro naplnění jejích cílů.

„Od počátku jsme se drželi toho, že strategie musí být nadčasová, nadresortní a apolitická. Cílem nebylo bourat nebo jenom měnit, ale koncentrovat rozhodující inovativní činnosti pod jednu střechu a doplnit je těmi, které tu prokazatelně chybí, nebo se nerozvíjejí. Od počátku jsme se přitom konfrontovali s mezinárodním prostředím, inspirovaly nás země, jako jsou Švýcarsko, Finsko, Švédsko nebo Dánsko. Země, které se díky masivní podpoře výzkumu a inovací zařadily do absolutní světové špičky,“ zdůraznil místopředseda RVVI Karel Havlíček, který zároveň autorský kolektiv koordinuje. Součástí strategie je i uvedení nové značky Czech Republic: The Country For The Future. „Pokud k nám chceme přilákat nejschopnější inovátory a udržet zde schopné mladé lidi, nevystačíme už jen s bohatou minulostí, ale musíme jim nabídnout rovněž perspektivní budoucnost,“ vysvětlil Karel Havlíček.

V dalších bodech zasedání byli členové RVVI mimo jiné informováni o aktuálním průběhu hodnocení podle nové Metodiky 2017+. Radní schválili materiál Návrh činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2019. Rada také ocenila vstřícnou aktivitu Ministerstva financí a Grantové agentury ČR při spolupráci na implementaci programu ERC CZ, který podporuje uchazeče o prestižní ERC granty. Grantová agentura uvolnila pro tyto potřeby 100 milionů korun z vlastních nespotřebovaných výdajů a dané prostředky budou dále rozdělovány Ministerstvem školství a Akademií věd ČR.