Česká republika přebírá předsednictví V4 od Slovenska

Česká republika přebrala 20. června 2019 v Bruselu předsednictví V4 od Slovenska.
Česká republika přebrala 20. června 2019 v Bruselu předsednictví V4 od Slovenska.
Na okraj Evropské rady v Bruselu předalo Slovensko předsednickou štafetu ve Visegrádské skupině České republice. Celkově sedmé předsednictví v samostatné české historii bude probíhat od 1. července 2019 do 30. června 2020.

Visegrádská skupina byla založena v roce 1991. Hlavním účelem visegrádské spolupráce v době jejího vzniku byla vzájemná podpora při společném úsilí o návrat do euroatlantických struktur. I po vstupu do NATO a Evropské unie zůstává V4 pro ČR velmi důležitým regionálním uskupením. V4 patří k pilířům naší středoevropské politiky a je považována za úspěšnou platformu pro podporu dalšího rozvoje evropské spolupráce.

Visegrádská spolupráce není nijak institucionalizována, v politické rovině funguje na principu pravidelného setkávání jejích představitelů na různých úrovních – od prezidentů a předsedů vlád až po expertní konzultace. Jedinou pevnou organizační strukturou V4 je od roku 2000 Mezinárodní visegrádský fond, jehož cílem je finančně podporovat společné kulturní, vědecké, výzkumné a vzdělávací projekty.

Členové Visegrádské skupiny se pravidelně po roce střídají ve výkonu předsednické funkce. Předsednictví V4 vždy probíhá od začátku července do konce června následujícího roku. Mottem českého předsednictví, které oficiálně odstartuje 1. července, bude „V4 Reasonable Europe“. ČR bude chtít navázat na končící slovenské předsednictví a během příštích 12 měsíců prosazovat racionální, pragmatický a konstruktivní přístup k aktuálním výzvám a problémům zemí V4 i Evropy. Hlavním cílem bude upevnění postavení zemí V4 v EU a v NATO a současně posilování jednoty a soudržnosti těchto organizací. Mezi priority předsednictví patří také integrace zemí západního Balkánu a rozvoj Východního partnerství, inovace a umělá inteligence, sociální a ekonomická konvergence, či kohezní politika.

Během českého předsednictví budou fungovat tradiční formáty spolupráce na úrovních prezidentů, premiérů, ministrů, státních tajemníků pro EU a expertů. ČR bude v duchu otevřenosti V4 pracovat na rozvoji spolupráce ve formátu V4+ a posilovat koaliční potenciál V4 v rámci EU. Soustředit se bude proto především na komunikaci s klíčovými evropskými partnery, jako jsou například Německo, Rakousko, severské a pobaltské státy a západní Balkán.