Mezinárodní konference práce přijala Deklaraci století

MOP 2019 skupinaV pátek 21. 6. 2019 skončila závěrečnou ceremonií letošní mezinárodní konference práce věnovaná oslavám 100. výročí vzniku Mezinárodní organizace práce (MOP). Politicky by snad ani nebylo průchodné, aby skončila jinak než slavnostním přijetím společné Deklarace století (Centenary declaration) a nové úmluvy a doporučení MOP proti násilí a obtěžování ve světě práce.

V Ženevě se tedy slavilo a zaměstnavatelé počítali své ztráty z bitvy o zmírnění dopadů obou dokumentů, zejména zmíněné úmluvy a doporučení, na podniky.,

  • Deklarace století je především politickým dokumentem, kompasem, který by měl vybavit MOP a její konstituenty nástroji a prostředky ke zvládnutí nových výzev ve světě práce pro příští století. Ambice zaměstnavatelů bylo odklonit tento kompas od normativu k realitě světa práce a vyvrátit dogma, že sociální spravedlnost je generována jen důstojnou prací. Sociální spravedlnost je dosahována především v prostředí, kde je posilován ekonomický růst generující prosperitu a příležitosti. Vyjednat schůdný a přijatelný kompromis stálo zaměstnavatelů značné úsilí, zejména proto, že výchozí návrh vyšel z dílny expertů MOP a nebyl dostatečně tripartitně konzultován se všemi konstituenty. Nicméně jsou tu malá velká vítězství. V preambuli je historicky poprvé zdůrazněna role soukromých podniků pro důstojnou práci a principy BOZP nejsou zakotveny jako základní práva související s prací.
  • Úmluva a Doporučení proti násilí a obtěžování ve světě práce. Standard se vyjednával ve dvoukolové diskusi. Závěry prvního kola vyzněly ve prospěch Úmluvy a Doporučení. Letos předložený text nedoznal přílišných změn a tak zaměstnavatelé opět čelili návrhu bez jasných a oddělených definic pro násilí a obtěžování, bez jasného rozsahu, bez vymezení odpovědnosti pro zaměstnavatele a ve výsledku bez záruky právní jistoty. Zaměstnavatelé se bránili zejména ustanovením souvisejícím s domácím násilím. Úmluva samotná se v zájmu kompromisu odlehčila a rigidita se přenesla na Doporučení. Zaměstnavatelé hlasovali pro Úmluvu. Podpora Doporučení však nebyla jednoznačná. Řada zaměstnavatelů se zdržela hlasování nebo byla proti.

Příjemným oživením a chvályhodným počinem byla iniciativa Stále mise ČR při úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizací v Ženevě spojená se slavnostním přípitkem a společným fotem zástupců delegací ze zakladatelských zemí MOP pod „100 letech“.

Vladimíra Drbalová

Gbelec Ondřej
kategorie SP v mezinárodních organizacích