Česká vláda staví blockchainovou republiku

Vláda začala spolupracovat s iniciativou Blockchain Republic na podpoře průlomové technologie v Česku. Nedávno spuštěná iniciativa pod vedením České fintech asociace a Svazu průmyslu a dopravy ČR má za cíl pomoci podnikatelům, přilákat k nám talenty a investice a udělat z České republiky jedno ze světových center blockchainu. Globálně úspěšná technologie dnes mění svět financí, obchodu a dopravy a může výrazně přispět k modernizaci naší ekonomiky i státní správy. Proto je ale potřeba odstranit překážky, především upravit zákony a přijmout mezinárodní standardy.

Zatímco hodnota bitcoinu a kryptoměn padá, technologie blockchainu, na které stojí, naopak získává na síle. A to nejen ve světě, ale i v Česku. Největší banky, logistické skupiny i technologické startupy na ní staví nové, decentralizované obchodní modely a služby například pro zjednodušení a zrychlení mezinárodních obchodních transakcí, vypořádání plateb nebo úpis dluhopisů. Aby se Česká republika přidala ke globálnímu trendu, podepsali v pondělí zástupci hlavních pilířů vládní koncepce Digitální Česko memorandum o spolupráci s iniciativou Blockchain Republic vedenou Českou fintech asociací a Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Jedním z hlavních cílů spolupráce je vytvoření vstřícného podnikatelského prostředí pro rozvoj blockchainu a technologií distribuovaného registru, a to v jiných oblastech, než jsou kryptoměny. Zásadní je přitom i změna legislativy. „Vývoji často brání zastaralá právní úprava, která nepočítá například s elektronickou formou obchodního dokumentu nebo zápisem cenného papíru do decentralizované databáze,“  vysvětluje Maria Staszkiewicz, výkonná ředitelka České fintech asociace.

Právní jistota je tím, co láká investice do nových technologií a s ními také talenty do nových firem. „Předvídatelné právní prostředí je proto jednou z priorit vlády, kterou jsme promítli do programu Digitální Česko” zdůraznil Vladimír Dzurilla, zmocněnec pro IT a digitalizaci „Vyřešení regulatorních otázek v oblasti blockchainu je jedním z konkrétních úkolů vládní strategie Digitální ekonomika a společnost,” dodává Dzurilla.

V Česku působí velmi silná programátorská komunita se špičkovými dovednostmi v oblasti kryptografie. Právě díky ní má Česko všechny předpoklady stát se přímo jedním ze světových center decentralizovaných technologií. „Blockchainové projekty, které vyvíjí čeští podnikatele například ve finančním sektoru a logistice, jsou obrovskou příležitostí pro vznik dobře placených pracovních míst přímo v ČR,” zdůrazňuje Milena Jabůrková, viceprezidentka Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Technologie blockchain používají šifrování, časová razítka a nemají jen jedno centralizované úložiště. „Díky tomu zvyšují důvěryhodnost dat v online prostředí, zajištují jejich bezpečnosti a brání proti neoprávněnému použití. Ve výsledku v mnoha případech přináší lepší, efektivnější a levnější služby, které jsou základem moderní ekonomiky,” vysvětluje Petr Očko, náměstek MPO pro technologie 4.0 za koncepci Digitální ekonomika a společnost, která je součástí materiálu Digitální Česko.

Aby se tak stalo, je potřeba jasná pozice ČR a plán aktivit v této oblasti. Zajistit je má právě podepsané memorandum. „Tématem technologie blockchain se v současnosti aktivně zabývá Evropská komise nebo například OECD. Kromě nezbytné konzultace a koordinace zapojených stran při vytváření pozice ČR je cílem našich aktivit do budoucna také vysvětlení přínosu blockchainu směrem ke státní správě a soukromému sektoru,” dodává Zbyněk Smetana, ředitel odboru koordinace hospodářských politik EU na Úřadu vlády. První využití blockchainu ve veřejné správě přijdou možná z Bruselu, Evropská komise spolu s členskými státy chystá přeshraniční projekty, například v oblasti akademických titulů nebo dani.

Lenka Dudková
kategorie Tiskové zprávy