Česko trápí sucho. Zemědělci se bojí o úrodu, ekonomové zdražování jídla

Česku hrozí další dlouhodobá sucha. Ta mohou zemědělcům výrazně zhoršit úrodu a způsobit tak zdražování potravin. Podle ekonomů bychom si brzy za některé potraviny mohli připlatit až o čtvrtinu více!

Podle zpravodajství TV Nova Česká republika se po většinu tohoto roku potýká s ohromným suchem. Problémy s úbytkem vody se týkají jak podzemní, tak i povrchové vody. „V současné době jsou oproti normálu nižší průtoky především v nižších nadmořských výškách. Je to způsobeno tím, že tam chyběla sněhová pokrývka a byly nízké srážkové úhrny. Naopak podhorské a horské oblasti jsou v normálu. Problémové jsou mělké podzemní vody, které jsou podprůměrné na většině území ČR, kromě západní části Česka. S ohledem na současný deficit srážkového úhrnu v letošním roce, pokud nepřijdou dlouhodobé nadprůměrné srážky, lze očekávat pokles hladin a snížení průtoků. Tyto jevy jsou dány i sezonností českého počasí,“ vysvětlil pro TN.cz Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka v Praze.

Podle odbornice na počasí Dagmar Honsové jsou zásoby podzemní vody v tomto období nejhorší za posledních několik let. A to kvůli tomu, že v nížinách a středních polohách v zimě prakticky vůbec nesněžilo. „Po suchém březnu skloňujeme půdní i hydrologické sucho,“ varuje.

Pokud nebude předpověď počasí na další týdny příznivější, může mít sucho negativní dopad také na produkci potravin. Potíže už nyní pociťují například zemědělci, kterým kvůli nedostatku vody hrozí podprůměrná úroda.

„Sucho se v některých částech Česka již projevuje a problémy může způsobit především mělce kořenícím plodinám, jako jsou obiloviny. Současně pěstitele sužuje pozdní nástup letošního jara, což zkracuje vegetační období plodin. To vše může mít vliv na výnosy plodin, potažmo na jejich cenu,“ uvedla tisková mluvčí Agrární komory ČR Barbora Pánková.

Domácnosti se tak musí připravit, že sucho bude mít neblahý dopad na ceny potravin. „Dopad na ceny bude mít nejen klima. Některé plodiny jsou pro Česko typické a jsme soběstační. Vedle sucha se však do ceny navíc může promítnout válka na Ukrajině, kde se nachází obilnice Evropy. Po těchto plodinách je hlad a vidíme snahu skupovat je na evropském trhu,“ sdělil ekonom Petr Studnička.

Ekonomové navíc mají jasno, o kolik by se ceny mohly zvednout. „Připlatíme si i bez sucha. Sucho by však mohlo zvýraznit inflaci cen potravin. Potraviny bez sucha můžou zdražit o 20 %, se suchem o 25 %,“ doplnil ekonom Lukáš Kovanda.

Podle odborníků zdražování nejvíce postihne plodiny jako brambory, obiloviny, ječmen nebo řepku. „Sucho zasahuje neblaze všechny tyto plodiny, respektive snižuje výnosy. To se může projevit při sklizni. Pod dalším tlakem pak může růst cena pečiva a podobně,“ uzavřel Kovanda.

I přes dlouhodobě nepříznivé množství srážek Čechům zatím v nejbližší době nehrozí omezování odběrů vody. Pokud ale bude sucho přetrvávat i v následujících měsících, odběr vody by mohl být omezen stejně jako v letech 2015 nebo 2017.

Důležité je, podle Viziny a jeho kolegů z výzkumného ústavu, zadržování vody. „Z vodohospodářského hlediska je důležité i hospodaření na vodních nádržích. Voda zadržená ve vodních nádržích slouží právě pro zásobování v době nedostatku srážek. Nově vznikají na základě novely vodního zákona tzv. ‘Plány pro zvládání sucha a nedostatku vody na krajské úrovni‘, kde by měly být definovány místní směrodatné limity pro jednotlivé vodní zdroje a navržena konkrétní opatření pro jednotlivé kraje,“ poznamenal Vizina.

  • Zdroj: TN.cz