III. sněm schválil priority OS PHGN pro letošní rok

Výsledky hospodaření Odborového svazu PHGN za rok 2021, návrh rozpočtu svazu na rok 2022, prodej hotelu Harmonie II, nájem hotelu Harmonie I a legislativní úprava dokumentů svazu, to byly nejdůležitější body programu, o kterých 21. dubna rozhodovalo 52 delegátů III. sněmu OS PHGN, který se uskutečnil v hornickém hotelu Harmonie I v Luhačovicích. 

O den dříve, 20. dubna, zasedala v hotelu VIII. rada OS PHGN, která projednala návrhy již zmíněných a dalších dokumentů a doporučila je sněmu schválit. Všechny dokumenty obdrželi členové rady a delegáti sněmu v předstihu, aby se s nimi mohli seznámit. Na jednání sněmu předseda Odborového svazu PHGN Rostislav Palička za pomoci názorných sladů seznámil delegáty se zprávou rady svazu rady svazu od II. sněmu svazu a s vyhodnocením plnění Programu OS PHGN na léta 2020 až 2024 za období od II. sněmu svazu.

Před zahájením rady zasedala revizní komise OS PHGN jejíž předsedkyně Dita Hricová mohla delegátům sněmu doporučit ke schválení účetní uzávěrku za rok 2021 a návrh rozpočtu svazu na rok 2022, což se také stalo. 

Pracovní program dvoudenního setkání byl skutečně nabitý. Po jednání rady se odpoledne v kongresovém sále uskutečnila předporada vyjednavačů kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) za odborový svaz.

I když sněm, který schválil hlavní priority svazu pro letošní rok, byl tou nejdůležitější akcí, následovaly další. Odpoledne uspořádal odborový svaz společně se Zaměstnavatelským svazem důlního a naftového průmyslu (ZSDNP) konferenci k projektu nazvaném „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích“. Po úvodním slově předsedy svazu Rostislava Paličky následovaly dvě odborné přednášky.  Doktorka Renata Eisenvortová hovořila o energetické bezpečnosti EU a České republiky.

Prezident ZSDNP Ing. Vladimír Budinský, MBA zvolil ožehavé téma: „Uhlí – úhlavní nepřítel nebo cesta k energetické nezávislosti“? Obě přednášky doprovodila široká diskuse účastníků konference.

Ani konferencí nebyl program dvoudenního zasedání vyčerpaný, protože následovalo „nulté“ kolo vyjednávání nové odvětvové smlouvy pro rok 2023. V úvodu předseda svazu Rostislav Palička připomněl význam odvětvové smlouvy pro odborové organizace ve firmách, které na dohodnuté mzdové tarify mohou navázat při vyjednávání podnikových kolektivních smluv. Palička připomněl, že odborový svaz nebyl spokojen s průtahy a obstrukcemi zaměstnavatelů při vyjednávání dodatku č. 4 KSVS, takže k podpisu došlo až letos v březnu, což je pro odbory pozdě. Prezident ZSDNP Vladimír Budínský vysvětlil, že průtahy vyplynuly z aktuální situace, kdy například nebyl přijatý státní rozpočet, což se týkalo státního podniku DIAMO. Budinský ujistil, že zaměstnavatelé mají zájem na sociálním smíru v odvětvích a budou letos usilovat, aby nová odvětvová smlouva byla uzavřená a podepsaná před závěrem letošního roku.

  • Zdroj: OS PHGN