Českomoravský odborový svaz pracovníků školství jednal se zástupci Evropské komise

Dne 29. 11. 2021 proběhlo jednání předsedy svazu ČMOS PŠ, Františka Dobšíka, se zástupci Evropské komise. Evropskou komisi reprezentovali Patrik Plavec z Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu, Pavel Tychtl a Lukáš Pachta z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování.

Toto jednání se konalo v rámci cyklu evropského semestru. Každý rok Evropská komise v podzimní části evropského semestru sbírá data a informace o stavu hospodářství v jednotlivých členských zemích EU s cílem tato data analyzovat a na jejich základě vypracovat zprávu o každé členské zemi EU a představit soubor doporučení, kterými by se daná země v následujícím období měla řídit.

Součástí tohoto sběru dat je i diskuse o sektoru vzdělávání. Při letošním jednání představil František Dobšík priority svazu v oblasti vzdělávacích politik pro rok 2022 a pro další vývoj sektoru vzdělávání. Dále se probíralo téma řešení nerovností ve vzdělávání, cílená podpora škol a jejich pracovníků, obzvláště v oblastech se složitými socio-ekonomickými podmínkami, zvyšování atraktivity učitelské profese, podpora předškolního vzdělávání a zajištění efektivní implementace Strategie 2030+ a částí Národního plánu obnovy ČR zaměřených na sektor vzdělávání.

  • Zdroj: Českomoravský odborový svaz pracovníků školství