Český a saský premiér podepsali memorandum o spolupráci při produkci lithia a realizaci dalších strategických projektů

Český a saský premiér podepsali memorandum o spolupráci při produkci lithia a realizaci dalších strategických projektů, 16. května 2023.
Český a saský premiér podepsali memorandum o spolupráci při produkci lithia a realizaci dalších strategických projektů, 16. května 2023.
Předseda vlády ČR Petr Fiala navštívil 16. května 2023 Sasko. V Drážďanech jednal s ministerským předsedou Michaelem Kretschmerem, se kterým podepsal memorandum o spolupráci při realizaci projektů strategického významu. Mezi hlavní témata setkání patřil režim na společných hranicích, příprava vysokorychlostní železnice či spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Premiér navštívil rovněž v Dubí na Teplicku společnost Geomet, která má na starosti projekt těžby lithia na Cínovci.

ČR a Sasko se v memorandu domluvily na spolupráci ohledně posílení surovinové, energetické a palivové bezpečnosti a soběstačnosti, spolupráci v oblasti vědy a výzkumu a utužení přeshraniční spolupráce při ochraně klimatu, snižování emisí a spolupráci v transformaci průmyslu a získávání strategických surovin, zejména lithia z ložisek na saské a české straně. Díky vzájemné spolupráci na strategických projektech mohou vzniknout nová pracovní místa v ČR i v Sasku a zvýší se atraktivita obou regionů v oblasti bezemisních technologií, obnovitelných zdrojů, elektromobility a bateriových systémů. „Česko-saská spolupráce je příležitostí pro Ústecký kraj. Je to šance, jak přilákat do regionu nové investory, zlepšit životní úroveň a vytvořit tisíce nových pracovních míst a z kdysi uhelného regionu udělat centrum moderní energetiky a obnovitelných zdrojů,“ uvedl premiér.

Od roku 2010 probíhá na Cínovci geologický výzkum. Letos se předpokládá dokončení finálních studií proveditelnosti. V ČR plánuje produkci lithia společnost Geomet, kterou většinově vlastní Skupina ČEZ. Na saské straně se cínoveckým ložiskem zabývá projekt Zinnwald Lithium.

Posílení surovinové bezpečnosti a soběstačnosti je dle nedávno schváleného Aktu o kritických surovinách (CRMA) jedním z klíčových předpokladů energetické reformy v EU. Právě lithium bude zařazeno na seznam kritických a strategických evropských surovin. Spolupráce ČR a Saska tak má šanci významně přispět k naplňování ambiciózních evropských plánů. „Česko i Německo jsou průmyslové státy s velkým podílem automobilového průmyslu. Ten u nás tvoří 10 procent HDP. Úspěšně se podílet na trendu elektromobility je pro nás klíčové, včetně výroby bateriových článků. Nabízí se nám unikátní šance vybudovat celý řetězec od těžby až po výrobu finální produktů, tedy elektromobilů,“ řekl premiér Fiala.

V oblasti medicíny se vzájemná spolupráce zaměří na společný výzkum a vývoj nových PET radiofarmak pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Spolupracovat budou dvě špičkové instituce v oboru, saský Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf a český UJV Řež.

Oba premiéři hovořili rovněž o režimu na společných hranicích. Migrace představuje velmi důležité téma pro obě země. „Společně pracujeme na opatřeních, která zajistí bezpečnost našich občanů, především v boji proti nelegální migraci. Naši spolupráci na hranicích hodnotím jako vynikající a společná opatření za natolik účinná, že není nutné přistoupit k znovuzavedení kontrol na hranicích. Jsem rád, že naše ministerstva vnitra a policie spolupracují denně na tom, abychom udrželi vysokou míru bezpečnosti na obou stranách hranice,“ dodal premiér Fiala. Dalšími tématy jednání byly příprava vysokorychlostní železnice Berlín – Drážďany – Praha – Brno – Vídeň a prohloubení spolupráce v oblasti vodíkových technologií.